Inför Black Friday – så får rea-begreppet användas

Den 29 november är det dags för Black Friday, dagen för rea och shopping. Och dagen som kommit att bli startskottet för årets julhandel. För dig som är handlare gäller det att ha koll på de regler och riktlinjer som gäller vid realisation och marknadsföring. 

Marknadsföringslagen ger tydlig information om vad som krävs av dig som handlare för att få använda ordet rea. Du får inte hänvisa till andra priser än de som rått i din butik en tid tillbaka och du behvöer vara mycket tydlig med vad som gäller för dina kunder avseende både prissättning och reavaror.

Krav på prissättning

  • De priser som anges ska gälla och det är inte tillåtet att höfta till vare sig varans ordinarie eller rekommanderade pris. Reklam anses vara vilseledande om det fördelaktiga priset jämförs med ett pris som är gammalt eller påhittat. 

  • Du får inte locka med låga priser om priserna inte är låga. Det finns inte någon bestämd procentsats för hur stor en prissänkning måste vara. Bedömningen måste göras i varje enskilt fall, exempelvis med beaktande av bransch eller produkt. Prissänkningen ska normalt sett räknas utifrån det pris som samma näringsidkare i samma affär har tillämpat för produkten omedelbart innan.

  • Priserna får heller inte höjas strax före en rea eftersom detta är ägnat att vilseleda konsumenten om prissänkningens storlek. Tänk på att många konsumenter använder sig av prisjämförelsesajter för att se prishistoriken och vad andra butiker tar för samma produkt.

  • Det finns inte något krav på att butiken skriver ut vad produkten har kostat tidigare men om det sker, är det viktigt att det pris som anges är det pris som butiken själv har tillämpat för den aktuella produkten. Det duger inte att hänvisa till vad andra butiker tar för priser för samma varor.

  • Då uttryck som rea, extrapris eller liknande används, som ger intryck av att priset är nedsatt i jämförelse med ordinarie pris, får jämförelser med ett rekommenderat pris inte tillämpas. Vid denna typ av uttryck ska det vara frågan om en nyligen gjord prisnedsättning i förhållande till ett ordinarie pris.

Om reavaror

  • Butiken ska ha haft reavarorna i sitt utbud under en längre tid och priserna ska vara rejält nedsatta.

  • Reavarorna ska finns i ett antal som du bedömer motsvarar efterfrågan. Det kan vara vilseledande att marknadsföra stora prissänkningar som i verkligheten enbart gäller en liten del av de produkter som omfattas av en rea. Om man vill marknadsföra prissänkningar som är större än genomsnittet bör det anges vilka produkter de stora prissänkningarna gäller och hur mycket det finns av dem till salu.
Jolanda Girzl
Publicerad: 2019.11.11 Senast uppdaterad: 2019.11.11 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2019-11-21 08:39
21 nov 2019 kl 08:39

Hur länge får en REA pågå?

Kommentar skapad 2019-11-29 17:44 Svensk Handel
29 nov 2019 kl 17:44

Hur lång tid en rea maximalt kan få pågå kan i viss mån variera beroende på bransch och produkt. Den acceptabla maximitiden kan också vara beroende av omständigheterna, såsom säsongväxlingar. En rea som pågått för länge innebär att de nedsatta priserna har blivit ordinarie priser, vilket innebär att marknadsföring av rea inte längre är möjligt.
I ett domstolsavgörande från tidigt 1980-tal ansåg Marknadsdomstolen att en realisation fick pågå i högst några veckor och att en rea under två månader var att betrakta som missvisande. I ett godkänt förbudsföreläggande har Konsumentombudsmannen (KO) dragit en gräns vid elva veckor vid rea av hemtextilier.