Nya regler för plastprodukter för engångsbruk

Under våren antas EU-Direktivet om engångsprodukter av plast som sedan ska implementeras i svensk lag. Reglerna kommer påverka försäljningen av vanliga produkter som exempelvis plastbestick, bomulls-tops och cigarettfilter. För att underlätta för medlemsföretagen har Svensk Handel tagit fram en smidig FAQ där du hittar svaren på de vanligaste frågorna. 

EU-kommissionen har identifierat den ökande mängden plast i natur och hav som ett område som måste åtgärdas. Rent konkret har fokus legat på de plastprodukter som är vanligast förekommande i naturen och Kommissionen har därför tagit fram förslag på olika åtgärder för att komma till rätta med problemet. De nya reglerna har redan antagits i ett första steg i Rådet och Europaparlamentet, och nu återstår bara det slutgiltiga godkännandet vilket sker under de kommande månaderna.

Eftersom reglerna med största sannolikhet inte kommer att ändras mer i det här skedet har Svensk Handel tagit fram en FAQ baserad på det liggande förslaget. Syftet är att ge Svensk Handels medlemmar så lång tid som möjligt på sig att anpassa sig till de nya reglerna.

EU-direktivet kommer bland annat att innebära att:

Vissa engångsplastprodukter blir förbjudna

  • Alla produkter gjorda av oxo-nedbrytbar plast.
  • Bomullspinnar (tops), bestick (knivar, gafflar, skedar och ätpinnar), tallrikar och omrörare.
  • Livsmedelsförpackningar, muggar och dryckesbehållare gjorda av expanderad polystyren (EPS).

Vissa produkter kommer få utökade märkningskrav
Det måste finnas en ny märkning på produkten som informerar konsumenter om att produkten innehåller plast, hur den ska hanteras när den ska slängas samt vilken miljöbelastning den har om den hamnar fel.

Produkter med utökade märkningskrav:

  • Våtservetter
  • Sanitetsbindor, tamponger, tampongapplikatorer,
  • Tobaksfilter (antingen på produkten eller på förpackningen)
  • Muggar (märkning direkt på muggen).


I FAQn har vi samlat allt du behöver veta, ta del av den nedan.

Ann Christiansson
Publicerad: 2019.02.27 Senast uppdaterad: 2019.02.27 Kategorier: Hållbar handel Nyheter, Lagar och regler, Medlemskap

Skriv en kommentar