Orosmoln över handeln trots god konjunktur

Trots flera år med god konjunktur sjunker handelns lönsamhet. Handeln har blivit en internationell marknad och konkurrensen för svenska handlare blir allt hårdare. E-handeln skapar en intensiv prispress som pressar marginalerna. Tuffast är läget för medelstora företag inom sällanköpsvaruhandeln. Det visar Svensk Handels lönsamhetsrapport.

– Det hänger ett orosmoln över sällanköpsvaruhandelns förutsättningar att klara lönsamheten i den strukturomvandling som nu pågår. Många brottas med svag lönsamhet trots att konjunkturen är god. Ett svagare konjunkturläge risker att bli en tuff utmaning för många butiker, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Ett uttryck för detaljhandelns snabba strukturomvandling är att andelen e-handelsföretag inom sällanköpsvaruhandeln ökat från 6 till 24 procent mellan år 2007 och 2017. Svensk Handels lönsamhetsrapport visar dock att majoriteten av e-handelsföretagen uppvisar svag lönsamhet.

Ökad pristransparens och E-handel medför pressad lönsamhet

Branscher med hög e-handelsandel har generellt mer pressad lönsamhet. Det tydligaste exemplet är elektronikbranschen, där e-handeln står för cirka 30 procent av försäljningen. Både produkter och priser är lätta att jämföra även över landsgränser, vilket leder till hård konkurrens och prispress. Elektronikbranschen har haft en årlig omsättningstillväxt nära noll mellan år 2013 till 2017. Det har bland annat medfört att antalet heltidsanställda har reducerats med 12 procent de senaste fem åren.

Ett annat exempel är klädhandeln där försäljningen på nätet växer snabbt och utgör nära en femtedel av den totala försäljningen. Även inom klädhandeln är konkurrensen från utlandet påtaglig, vilket gör att konkurrensen är tuff. Det har bidragit till att klädhandeln 2017, för första gången på 20 år, uppvisade en lägre rörelsemarginal än sällanköpsvaruhandeln som helhet.

– Omsättning som tidigare tillfallit butiker hamnar i allt större utsträckning hos svenska, men också hos utländska e-handlare. När kunder kan handla från hela världen blir också konkurrensen stenhård, är priserna för höga handlar kunden helt enkelt från utlandet istället, säger Johan Davidson.

En delbransch i handeln som visar starkare siffror än sällanköpsvaruhandeln som helhet är järn- och bygghandeln som fått draghjälp av den starka bostadsmarknaden. Partihandeln med hushållsvaror visar goda rörelsemarginaler och dagligvaruhandeln har förhållandevis stabila förutsättningar. Men för handeln som helhet, det vill säga parti- och detaljhandeln sammantagna, sjunker ändå rörelsemarginalen 2017 trots goda konjunkturella förutsättningar.

Svagare än ekonomin i stort

Rapporten visar också att tillväxten i detaljhandeln historiskt följt ökningstakten i ekonomin ganska väl. Men år 2017 sker ett trendbrott där detaljhandelns tillväxtsiffror är betydligt svagare än ekonomin i stort.
 
– Hushållen har inte dragit ner sin totala konsumtionstakt, men lägger mer av sina pengar på bostäder, restaurang, hotell samt konsumtion utomlands, och mindre pengar i den inhemska detaljhandeln. Detta mönster har fortsatt även under 2018 och det har förstärkt den utmaning som stora delar av handeln redan står i, säger Johan Davidson.

Detaljhandeln har lägre rörelsemarginaler än näringslivet som helhet. Partihandeln har högre rörelsemarginaler detaljhandeln men ligger fortfarande under snittet för hela näringslivet i stort.
 
 

Johan Davidson
Mattias Danielsson
Publicerad: 2019.06.03 Senast uppdaterad: 2019.06.03 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2019-06-07 14:57
07 jun 2019 kl 14:57

Hej!

Varför nämns aldrig den svaga kronan som den största boven. Kronan har ju tappat 42,67% mot dollarn de senaste 5 åren och mycket av varorna som säljs i detaljhandeln köps ju in med dollar. Om Yngves skärpte till sig och inte bara gick i exportföretagens ledband så skulle det säkert kunna bli bra mycket bättre igen.

Mvh Per D.

Kommentar skapad 2019-06-19 17:39 Svensk Handel
19 jun 2019 kl 17:39

Hej Per!

Tack för din kommentar. Den svaga kronan är en stor utmaning för handlarna och Svensk Handel har tagit upp detta i media och andra sammanhang under senare tid. Framförallt under 2018 och 2019 då kronan försvagats mot såväl dollar som pund och euro.

Rapportens resultat sträcker sig dock i huvudsak bara fram till 2017 då kronkursen förvisso var svag, men inte en riktigt lika tungt vägande faktor som i nuläget. Kronan stärktes till exempel tillfälligt mot dollarn under delar av 2017. Vi diskuterar dock kort i inledningen av rapporten den försvagade kronkursen under 2018 och 2019 samt dess konsekvenser på inköpspriser och lönsamhet.

Med vänlig hälsning,
Mattias Danielsson, Svensk Handel