Rånen minskar men bedrägerierna ökar

Under torsdagen presenterade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) den preliminära statistiken över antalet anmälda brott 2018. Enligt statistiken minskar antalet butiksrån. Däremot ökar bedrägerierna inom handeln.

Brottsförebyggande rådet presenter årligen statiskt över antalet anmälda brott i Sverige. Under 2018 anmäldes över 250 000 bedrägeribrott i Sverige, vilket är en ökning med cirka 25 procent jämfört med föregående år.

- Det är djupt oroande att bedrägerierna fortsätter att öka. Polismyndigheten ligger långt efter både utredningsmässigt och kompetensmässigt gällande den här typen av brott, säger Nina Jelver.

Varje dag anmäls 685 bedrägeribrott, vilket innebär ett brott varannan minut. Polisen har tidigare uttalat sig om bedrägeriökning och att det är ett brott som måste prioriteras. Enligt statistiken läggs dock 95 procent av alla bedrägeribrott ned. Lägg då till att det bara i Stockholm finns över 8 000 öppna ärenden och att det dessutom kommer in över 100 nya ärenden in varje dag. Ärenden som enligt chefen för bedrägerisektionen i majoriteten av fallen ska lämnas utan åtgärd.

- Det är en ohållbar situation. Varje dag får vi höra från våra medlemmar att det inte är värt att göra en polisanmälan, säger Nina Jelver.

Under torsdagens presentation meddelades också att antalet butiksrån minskat med 29 procent sedan 2017. Under 2018 anmäldes 519 rån.

Det är glädjande att butiksrånen minskar. En av anledningarna är handlarnas arbete med att försvåra för de kriminella att komma över kontanter. Vi får däremot inte stirra oss blinda på statistiken utan polisen måste fortsätta att verka brottsförebyggande för att antalet butiksrån ska fortsätta minska, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Svensk Handel administrerar själva Varningslistan där över 500 företag har blivit listade genom åren.

Se vilka företag vi varnar för här >>

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.01.21 Senast uppdaterad: 2019.01.21 Kategori: Säkerhet

Skriv en kommentar