Stabil tillväxt i julhandeln trots skakig konjunktur

Det ser ut att bli en god jul för handeln. Minusränta och befolkningstillväxt, samt bostadsmarknadens stabilisering skapar grund för en god försäljning. En sen Black Friday ger dessutom en naturlig övergång till julhandeln, som sedan 2018 främst sker på nätet.

Detaljhandeln har utvecklats stabilt under 2019 och förväntas göra det året ut, trots osäkerhet kring det framtida konjunkturläget. Enligt HUI Researchs julprognos väntas tillväxten i december uppgå till 3,0 procent, vilket motsvarar en omsättning på 79,8 miljarder kronor.

Handelns försäljning utvecklas stabilt tack vare minusränta, befolkningsökning och en konjunktur som ännu inte svalnat helt. Det ger goda förutsättningar för en god försäljningstillväxt i julhandeln.

Jonas Arnberg, VD på HUI Research

En stabilare bostadsmarknad och det faktum att Black Friday ligger senare i år ger också gynnsamma effekter för december månad. Sedan 2018 står e-handeln för den försäljningstillväxt som noteras och den trenden fortsätter även i årets julhandel.

Källa: HUI Research - 2019.11.13
Publicerad: 2019.11.14 Senast uppdaterad: 2019.11.14

Skriv en kommentar