Svensk Handel – handelns röst

Svensk Handels grunduppdrag är att stärka handelns konkurrenskraft. På det näringspolitiska planet innebär det att vi ägnar en hel del tid till att träffa politiker och beslutsfattare för att föra fram handelns frågor.

Vårt uppdrag går ut på att beskriva handelns verklighet och utmaningar och driva på samt initiera frågeställningar som förbättrar möjligheten för den svenska handeln att utvecklas och växa.

Svensk Handel i politiken

Som ett led i påverkansarbetet deltar Näringspolitiska avdelningen vid de politiska partiernas olika riksomfattande möten såsom stämmor och kommundagar. Under året har Svensk Handel varit på plats på möten med Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.

Helgen den 10-12 november var Svensk Handel, med vd Karin Johansson samt Magnus Nikkarinen och Henrik Ekelund från Näringspolitik, på plats i Umeå för Kristdemokraternas riksting. Rikstinget är Kristdemokraternas stämma som äger rum vartannat år och det är där som huvuddragen i politiken beslutas.

Vi gör handelns röst hörd

Under dagarna i det förvintriga Umeå kretsade de många samtalen med kristdemokrater om hur nationella skatter påverkar en internationellt utsatt bransch och hur de många brotten drabbar handlare, personal och konsumenter. Vi talade också om hur digitaliseringen omformar vår bransch och om hur hållbarhetsfrågorna blir allt viktigare.

Många bra samtal på olika nivåer, från den intresserade lokalföreträdaren till partiledning och riksdagsföreträdare, visar på att Svensk Handel bidrar med frågeställningar som är relevanta och intressanta och att en representation från handeln utgör en viktig del av det politiska samtalet.

Nästa helg är det dags för Liberalernas landsmöte i Västerås och Svensk Handel är naturligtvis på plats för att göra handelns röst hörd.

Henrik Ekelund
Publicerad: 2019.11.14 Senast uppdaterad: 2019.11.14

Skriv en kommentar