Svensk Handel stödjer klimatinitiativ inom modebranschen

Svensk Handel stödjer initiativet Swedish Textile Initiative for Climate Action (STICA) som ska samverka för att bygga kunskap och bland annat hitta gemensamma verktyg för att mäta klimatpåverkan. 

STICA grundar sig i FN-initiativet Climate Action for Fashion som har som mål att minska modeindustrins klimatpåverkan med 30 procent till år 2030.

Bakom det svenska initiativet står Sustainable Fashion Academy tillsammans med Svensk Handels medlemsföretag H&M, KappAhl och Peak Performance, med Elco (Elin Larsson, tidigare Filippa K) som rådgivare. Sedan starten har totalt 26 företag anslutit sig. STICA kommer att utveckla en färd- och handlingsplan för hur den svenska modebranschen kan arbeta för att minska sin klimatpåverkan till år 2030 och därmed nå klimatmålen.

Svensk Handel stödjer initiativet i sin roll som branschorganisation och med branschkansliet Svensk Handel Stil, som samlar den svenska modehandeln. Rent praktiskt innebär det att organisationen kommer att underlätta STICA:s arbete genom att sprida information till medlemsföretagen om initiativet, samt uppmuntra fler företag att ansluta sig.

- Svenska modeföretag har flera gånger visat att de är bra på att samverka för att skapa förändring. Att olika märken, producenter och även organisationer arbetar tillsammans i det här initiativet är något vi tror på och gärna stödjer, säger Maria Sandow, kanslichef på Svensk Handel Stil.

Genom att bygga kunskap och ta fram gemensamma arbetsmetoder kommer STICA att hjälpa företagen att agera både lokalt och i leverantörsländer där produktionen äger rum. Intentionen är att minska klimatpåverkan med 30 procent till år 2030. Det är däremot inget som företagen behöver förbinda sig till för att gå med i initiativet, men längre fram hoppas initiativet att alla deltagande företag ska kunna sätta det som mål.

Läs mer om initiativet.

Publicerad: 2019.02.13 Senast uppdaterad: 2019.02.13 Kategorier: Hållbar handel Nyheter, Svensk Handel Stil

Skriv en kommentar