Svensk Handel stödjer lockouten: ”Företagen måste försvara sig”

Transportföretagen har varslat om lockout som ett svar på Hamnarbetarförbundets strejkvarsel. Varslet riktas enbart till Hamnarbetarförbundets medlemmar, Transports medlemmar omfattas inte. Lockout är en mycket ovanlig åtgärd på svensk arbetsmarknad. 

Handeln är helt beroende av löpande leveranser av varor. Det gäller inte minst dagligvaruhandeln som riskerar att drabbas hårt om leveranserna fördröjs. Om varslen träder i kraft påverkas 13 hamnar i Sverige och många handelsföretag kommer att få försenade leveranser.

- Lockout är arbetsgivarnas enda sätt att freda sig mot strejkvarsel. Det är ett mycket trubbigt vapen som drabbar de strejkande men framför allt påverkar företagets verksamhet. Det finns inget företag som vill lägga ned verksamheten men tills slut kommer man till en gräns där man måste försvara sig, säger Tomas Undin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Ny lagstiftning är inom räckhåll. Utredningen angående fredsplikt på företag med gällande kollektivavtal ute på remiss. Förslaget baseras på en bred överenskommelse mellan alla seriösa aktörer på svensk arbetsmarknad såväl arbetsgivar- som fackliga organisationer.

- Att arbetsgivarna lägger ett så omfattande varsel som förstås drabbar den egna verksamheten visar än en gång på hur bråttom det är att regeringen driver igenom en ny lagstiftning avslutar Tomas Undin, Svensk Handel.

Presskontakt Svensk Handel
Publicerad: 2019.01.17 Senast uppdaterad: 2019.01.17

Skriv en kommentar