Svensk Handel välkomnar regeringens besked om kemikalieskatten

Kemikalieskatten har av många varit kritiserad för att snedvridna konkurrensen till nackdel för svenska handelsföretag. Regeringen presenterade i samband med budgeten att skatten kan komma att även inkludera utländsk e-handel. Svensk Handel välkomnar beskedet. 

Kemikalieskatten är en så kallad miljöskatt, som när den presenterade hade syftet att minska förekomsten av vissa flamskyddsmedel i hemmet. Svensk Handel har i en rapport tillsammans med ElektronikBranschen visat att skatten, som slagit ensidigt mot svenska handlare, har försumbara miljöeffekter samtidigt som den slår ut svenska företag och jobb.

Det är därför ett välkommet besked när regeringen i sin budgetproposition för 2020 presenterade att man kommer ta fram en promemoria med förslag på hur utländsk e-handel skulle kunna omfattas av den svenska elektronikskatten.

– Vi lever i en global värld och nationella punktskatter pressar våra redan utsatta handlare ytterligare. Med extremt prisfokuserade kunder kan butikerna inte höja priserna för att kompensera skattehöjningar.  Det är därför ett välkommet besked att regeringen ser över skatten och hur den även kan komma omfatta utländsk e-handel, säger Magnus Nikkarinen, hållbarhetsansvarig på Svensk Handel.

Om det visar sig att en skatt på utländsk e-handel inte är möjlig att genomföra bör den avskaffas eller förändras i grunden. Annars består en snedvriden konkurrens där import av okontrollerade produkter innehållande möjliga farliga kemikalier riskerar att konkurrera ut svenska handlare.

Kemikalieskatten fortsätter försvåra svensk export

För handelsföretag som vill exportera sina elektronikprodukter innebär kemikalieskatten fortfarande en konkurrensnackdel när utländska konsumenter ska välja leverantör. Företagen kommer fortfarande beskattas, samtidigt som kunder utomlands kan handla från utländska handelsaktörer som inte omfattas av skatten.

– Sverige har många duktiga aktörer inom e-handeln. För de som vill exportera utanför landets gränser slår skatten fortfarande på ett ensidigt sätt. Här måste regeringen ta sitt förnuft till fånga och inse att globala utmaningar kräver globala lösningar, säger Magnus Nikkarinen.

Läs Svensk Handels rapport om kemikalieskattens effekter>> 

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.09.20 Senast uppdaterad: 2019.09.20 Kategori: Hållbar handel Nyheter

Skriv en kommentar