Tillträdesförbud viktig fråga för handlarna

Fredagen den 15 november besökte Svensk Handel, Axfood och Liberalernas rättspolitiske talesperson Johan Pehrson Hemköp City i Västerås. Där lämnade Pehrson ett tydligt besked om att Liberalerna vill se ett införande av tillträdesförbud.

Svensk Handel fanns på plats vid Liberalernas landsmöte i Västerås i helgen, partiets högst beslutande organ. Under fredagen genomfördes ett medlemsbesök på Hemköp City i Västerås. Johan Pehrson, rättspolitisk talesperson för Liberalerna, fick tillfälle att träffa handlaren Robin Ljungh tillsammans med Axfoods Håkan Björklund och Svensk Handels Marie Enhörning.

Tillträdesförbud högst upp på önskelistan

Samtalet kretsade kring trygg- och säkerhetsfrågor för butiken, och högst upp på handlaren Robin Ljunghs önskelista finns ett tillträdesförbud. Han gav exempel på en person som numera är känd bland butikens medarbetare, som de tagit på bar gärning vid fem tillfällen på kort tid och polisanmält. Men personen har varken lagförts eller förhindrats att komma tillbaka för att stjäla mer.

Det är problematiskt för handlarna och deras medarbetare när de tvingas agera ordningsmakt och bemöta de kriminella när polis och ordningsvakter inte mäktar med belastningen. Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer har 8 procent av handlarna blivit utsatta för hotfullt beteende i samband med stöld bara under den senaste månaden.

Det handlar om människovärden

 – Det handlar inte om ekonomiska värden, utan människovärden, säger Håkan Björklund, ansvarig för Public Affairs på Axfood.

Han får medhåll av Liberalernas riksdagsledamot Johan Pehrsson som ser vikten i att införa ett tillträdesförbud.

 – Det inte är en mänsklig rättighet att gå in och plocka på sig vad man vill i en butik. Därför är det också viktigt för oss i Liberalerna att försöka få till stånd ett tillträdesförbud, liksom att därtill kopplad lagstiftning anpassas.

Beskedet välkomnas av Axfoods Håkan Björklund och Svensk Handels expert Marie Enhörning.

 – Var sjätte dagligvaruhandlare har medarbetare som råkat ut för misshandel på arbetsplatsen. Det drabbar först och främst våra medarbetare och för att skydda dem så behöver vi hjälp från politiken. Därför är det viktigt att vi skyndsamt får till ett tillträdesförbud för att kunna skydda de människor som utsätts, säger Marie Enhörning, näringspolitisk expert på Svensk Handel.

Var sjätte dagligvaruhandlare har medarbetare som råkat ut för misshandel på arbetsplatsen.

Marie Enhörning, näringspolitisk expert Svensk Handel

Svensk Handel har länge drivit frågan om ett tillträdesförbud i butik. En person som begår upprepade brott mot en butik eller de som verkar där ska kunna åläggas tillträdesförbud avseende butiken och dess närområde. Att bryta mot tillträdesförbudet ska vara straffbart med fängelse i straffskalan.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2019.11.19 Senast uppdaterad: 2019.11.19

Skriv en kommentar