Vem förtjänar Arbetsmiljöstipendiet?

Nominera en kollega som du vill lyfta för hans eller hennes arbetsmiljöinsats. Arbetsmiljöstipendiet delas ut till en chef och ett skyddsombud som är verksamma i privata företag och som aktivt arbetar för att utveckla och förbättra arbetsmiljön. 

Nu startar nomineringstiden för 2019 års stipendium som pågår fram till 20 april. Stipendiet vänder sig till personer som löpande arbetat i samverkan för att utveckla och förbättra arbetsmiljön, antingen den fysiska eller den psykosociala. Stipendiesumman är på 15 000 kronor vardera och tanken är att pengarna ska användas för utbildning inom arbetsmiljöområdet. Årets vinnare utses i september och prisutdelningarna sker i oktober.

Vinnare 2018

Eive Andersson, produktionschef på DAVA Foods i Skara

Eive Andersson har i sin roll som produktionschef på Dava Foods åstadkommit stora och betydelsefulla förändringar på kort tid. Han är en glädjespridare och har genom god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare inspirerat andra att delta i arbetet för en säker och trivsam arbetsmiljö. Eive Anderssons vision är att en förbättring om dagen, liten som stor, ska lyfta företaget till den absoluta toppen när det gäller arbetsmiljö.

Lottie Cronestrand, utrikesreporter och huvudskyddsombudpå TV4/Broadcasting i Stockholm

Lottie Cronestrand har som huvudskyddsombud på TV4 sett till att medvetandegöra företagets arbetsmiljöansvar och starkt bidragit till att skapa ett väl fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete. Hon är kompetent och ödmjuk, och har i god samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare utvecklat arbetsmiljöarbetet. Lottie Cronestrand är med sitt engagemang och sitt konstruktiva sätt ett föredöme i arbetet för en bättre arbetsmiljö!

Katrin Dagergren
Publicerad: 2019.03.28 Senast uppdaterad: 2019.03.28

Skriv en kommentar