95 procent av försäljningen försvann – över en natt

Att man öppnar den norska gränsen är avgörande för oss som arbetar med gränshandel, säger Mats Idbratt, operativ chef för Gottebiten med ett trettiotal butiker längs med gränserna till Norge och Finland. Han menar också att fortsatt tillgång till permitteringsstöd är en absolut förutsättning för att klara verksamheten.

- Coronakrisen har slagit otroligt hårt mot oss. Den 13 mars stängde Norge gränsen till Sverige vilket innebar att vi från en dag till en annan tappade 95-98 procent av vår omsättning.

Orden är Mats Idbratts, operativ chef på Gottebiten som berättar att mer än 95 procent av företagets kunder är norrmän som åker över gränsen för att handla. När möjligheten att åka till Sverige i ett slag försvann, försvann också kunderna för gränshandelsföretagen.

- Vi hade laddat lagren inför påsken, berättar Mats. Vi har stora butiker och ett centrallager i Strömstad och alla var väldigt väl påfyllda. Eftersom godis är datummärkt så vi har jobbat stenhårt för att få ner lagren, vi jobbar fortfarande dagligen med det.

2019 omsatte Gottebiten drygt 1,8 miljarder kronor. Budgeten för 2020 var 2 miljarder, vad utfallet blir i slutänden ligger till stor del i händerna på den norska regeringen. Mats hoppas förstås att gränsen ska öppnas i sommar även om utsikterna ser dåliga ut. Han menar att de siffror vi idag har i Sverige vad gäller antal sjuka i covid-19 och antal personer som vårdas på intensiven, ligger långt ifrån de kriterier den norska regeringen hänvisat till för att öppna resandet till vissa regioner i Sverige.

- Gottebitens omsättningstapp är idag 98 procent och vi har stängt tre av våra 30 butiker. Vi har också ändrat öppettiderna från normala 10-19, till att idag ha öppet mellan klockan 12 och 17. Kan vi få 50 procent av vår tidigare omsättning så klarar vi oss och vi har en tydlig plan för hur vi klarar oss till och med september men fortsätter det som nu blir det tufft.

Mats Idbratt berättar att nästan all personal är permitterad i någon utsträckning sedan den 23 mars. Personal har också flyttats från en butik till en annan för att man ska få det att fungera på ett bra sätt.

- Det ovissa läget påverkar våra medarbetare som av just det skälet känner sig lite oroliga.

De stödåtgärder den svenska regeringen satt in i form av möjligheten till korttidspermitteringar, hyresrabatten och beslutet om omställningsstöd, tycker Gottebitens operativa chef är bra och positivt.

- På Tillväxtverket var de också väldigt snabba med besked efter det att vi ansökt om permitteringsstödet, vilket var bra. Det har funkat väldigt väl, tycker jag. Vad gäller hyresrabatten så har vi på många platser nått fram till bra överenskommelser med hyresvärdarna. Nu väntar vi med spänning på besked om omställningsstödet, som vi också tycker är ett bra och nödvändigt initiativ.

Behovet av att minska lagren har inneburit att Gottbiten också har inlett nya samarbeten och fått nya kunder. Att sälja till Matsmart är ett sådant exempel. Vissa av dessa samarbeten tror Mats också kommer att fortsätta efter coronakrisen.

- Vi har lärt oss en del som vi kommer att behöva fundera över hur vi ska göra med framgent, säger han. Jag tänker på lagren och om det skulle komma en andra våg av pandemin. Vi kommer nog att vara försiktiga med uppbyggnaden av varulagren för att inte riskera hamna i samma situation igen.

Vi frågar hur Mats ser på framtiden, vad behövs för att verksamheten ska klara sig genom krisen? Vilka åtgärder behövs?

- Att man öppnar gränsen är a och o för oss som arbetar med gränshandel. Sedan är permitteringsstödet en absolut förutsättning för att klara verksamheten, så den möjligheten behöver vi ha även fortsättningsvis. Omställningsstödet är också viktigt, för att inte säga nödvändigt.

Fakta Gottebiten

Verksamheten: Gottebiten, som ingår i Orvelin-gruppen, består av ett trettiotal butiker inom konfektyr och dryck. Butikerna är belägna längs med gränserna till Norge och Finland och finns representerade i Nordby, Svinesund, Charlottenberg, Töcksfors, Långflon och Haparanda.

Antal anställda: Cirka 500

Ägare: Bröderna Orvelin

Vd: Petter Orvelin

Operativ chef: Mats Idbratt

Publicerad: 2020.06.30 Senast uppdaterad: 2020.06.30 Kategorier: Besöksnäring, Stads- och platsutveckling Nyheter, Corona