Nyheter 2021

Svensk Handel om regeringens tillfälliga krislag: ”kompensera de företag som drabbas”
2020.04.06

Svensk Handel om regeringens tillfälliga krislag: ”Kompensera de företag som drabbas”

Svensk Handel motsätter sig inte regeringens förslag till tillfällig krislag som bland annat öppnar för att kunna stänga stormarknader och handelsplatser för att hindra coronavirusets spridning. Men vi menar på att det måste kompletteras med en plan för att kompensera de företag som drabbas.

Handelns gemensamma rutiner med anledning av covid-19
2020.04.03

Covid-19: Så undviker du trängsel i butiken

Handeln utgör ett nav i vårt samhälle och det är av betydelse att vi som bransch tar det samhällsansvar vi kan genom att agera på ett organiserat sätt för att minska riskerna för smittspridning av covid-19. Vi tar uppgiften att bromsa smittspridningen på stort allvar och presenterar därför följande vägledning.

1
Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19
2020.04.01

Folkhälsomyndighetens föreskrift och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19

Folkhälsomyndigheten publicerade på onsdagen nya allmänna råd för att minska spridningen av covid-19 i Sverige. Av råden framgår att ”butiker, köpcentrum och gallerior bör begränsa antalet kunder som vistas i lokalen samtidigt".

Beloppsgränsen för att blippa ditt köp höjs till 400 kronor
2020.04.01

Beloppsgränsen för att blippa ditt köp höjs till 400 kronor

Snart höjs beloppsgränsen för kontaktlösa betalningar från 200 till 400 kronor. Förändringen är extra välkommen i coronatider då kunder slipper att ha direktkontakt med kortterminalen.

Corona: Kontanter innebär ingen extra smittorisk
2020.03.31

Corona: Kontanter ingen extra smittorisk

Svensk Handel bedömer inte att det föreligger någon extra smittorisk med varken kort- eller kontantbetalning. Rekommendationen är att hålla noggrann hygien kring betalterminaler.

Regeringens stödpaket med tillfälliga hyresreduceringar välkomnas av parterna
2020.03.30

Regeringens stödpaket med tillfälliga hyresreduceringar välkomnas av parterna

Svensk Handel, Visita och Fastighetsägarna välkomnar regeringens stödpaket till tillfälliga hyresreduceringar för utsatta branscher som hotell, restaurang, café och sällanköpsvaruhandel. Vi är överens om att regeringens lanserade stödpaket avseende hyresreduceringar nu måste nyttjas fullt ut och det helst, direkt i morgon bitti.

75 000 jobb i handeln är i farozonen
2020.03.30

75 000 jobb i handeln är i farozonen

Drygt 6 av 10 företag inom detalj- och partihandeln räknar med att tvingas minska bemanningen. Totalt är 75 000 handelsjobb i farozonen. Dessutom kommer 160 000 anställda behöva gå ned i arbetstid när efterfrågan viker. ”Hyreslättnader, slopade arbetsgivaravgifter och utökad korttidspermittering är medicinen som handelns företag behöver”, säger Karin Johansson.

Svensk Handels åtgärdskrav för att klara coronakrisen
2020.03.24

Svensk Handels åtgärdskrav för att klara coronakrisen

Coronautbrottets följdverkningar slår med full kraft mot handeln. I butikshandeln riskerar 40.000 arbetstillfällen att försvinna. Bland partihandlarna, som bland annat förser detaljhandeln och industrin med varor, är situationen också pressad. I förlängningen hotas också möjligheterna att leverera till offentlig sektor. I partihandeln medför den minskade försäljningen att 30.000 jobb är hotade.

Covid-19: Arbetsrättslig information för dig som är medlem i Svensk Handel
2020.03.23

Arbetsrättslig information för dig som är medlem

Covid-19 har lett till en rad åtgärder vars följdeffekter drabbar bland annat verksamheter inom handeln. Svensk Handel eftersträvar att besvara dina frågor och har ställt samman en samlande sida med arbetsrättslig corona-relaterad information för dig som är medlem i Svensk Handel.

Svensk Handel finns här för dig
2020.03.23

I sviterna av corona – Svensk Handel finns här för dig

Den senaste veckan har varit väldigt omvälvande. Coronaviruset påverkar oss alla och i synnerhet verksamheter inom vår bransch – handeln. Jag vill med detta brev kort beskriva vad vi i Svensk Handel gör för att få till mer flexibla kollektivavtal, bättre hyresvillkor, stöd och åtgärder från politiken och för att ge er det arbetsrättsliga stöd ni behöver i denna extraordinära situation som vi befinner oss i.

Svensk Handels krav på fastighetsägarna
2020.03.19

Svensk Handels krav på fastighetsägarna

Coronavirusets utbrott har gjort att kundtillströmningen till många av landets butiker och köpcentrum har minskat drastiskt. Försäljningen i många butiker har tvärnitat med dramatiskt minskade, eller till och med helt uteblivna intäkter som följd. Svensk Handel för en kontinuerlig dialog med Fastighetsägarna för att hitta lösningar på hur landets handlare kan stöttas i denna exceptionella situation.

Svensk Handels förmedlingstjänst av personal under Coronakrisen
2020.03.19

Corona: Svensk Handels förmedlingstjänst

Förmedlingstjänsten har upphört – läs mer här >

Coronavirusets effekter leder till att vissa företag har ett ökat behov av personal samtidigt som andra företag tillfälligtvis har problem att sysselsätta sina anställda. Utmaningarna berör såväl butiker som lager och e-handel. Svensk Handel kan nu förmedla information mellan medlemsföretag i behov av personal respektive som har sysselsättningsproblem för sina anställda.

Partsgemensamma riktlinjer om åtgärder inom Lager och E-handeln med anledning av coronaviruset
2020.03.18

Partsgemensamma riktlinjer om åtgärder inom Lager och E-handeln med anledning av coronaviruset

Svensk Handel och Handelsanställdas förbund har enats om partsgemensamma riktlinjer, med anledning av coronaviruset och dess nuvarande och potentiella effekter inom Lager och E-handel. 

Regeringsförslag att ha koll på med anledning av corona
2020.03.17

Regeringsförslag att ha koll på med anledning av corona

Regeringen har den senaste tiden presenterat en rad förslag för att stötta företag med anledning av coronaspridningen i Sverige. Svensk Handel samlar här några av de viktigaste åtgärderna för dig som företagare. Läget förändras dock snabbt och via regeringens webbsida hittar du den senaste informationen.

Corona: Bra att tänka på avseende avtal och affärsrelationer
2020.03.16

Corona: Bra att tänka på avseende avtal och affärsrelationer

Just nu får Svensk Handel och vårt dotterbolag Svensk Handel Juridik många frågor kring hur man som handlare ska hantera leveranser och andra åtaganden som kompliceras på grund av restriktioner och andra påföljder av covid-19. Här följer en kort information avseende avtal och affärsrelationer som det är bra att du har med dig för att undvika onödiga konsekvenser.