Corona: Bra att tänka på avseende avtal och affärsrelationer

Just nu får Svensk Handel och vårt dotterbolag Svensk Handel Juridik många frågor kring hur man som handlare ska hantera leveranser och andra åtaganden som kompliceras på grund av restriktioner och andra påföljder av covid-19. Här följer en kort information avseende avtal och affärsrelationer som det är bra att du har med dig för att undvika onödiga konsekvenser. 

De påföljder som skapas i samband med coronaviruset kan påverka både möjligheten att leverera och motta varor. Juridiskt gäller en grundläggande princip att träffade avtal ska hållas. Försenad eller utebliven leverans eller vägran att ta emot en leverans utgör som huvudregel avtalsbrott.

Om force majeure

Men det finns undantag – du kan undgå ansvar i force majeure-situationer. Dessa klausuler är sällan enkla att tyda och beroende på hur exemplifierande de är, får de olika konsekvenser.

Om ditt företag har drabbats ekonomiskt i sviterna av coronaviruset bör du även kontrollera ditt företags försäkringsskydd. Om du till exempel har en avbrottsförsäkring eller liknande skydd kan det finnas möjlighet att få ersättning för den ekonomiska skada som du lidit. 

Och kom ihåg att det vanligen är bättre att försöka hitta en lösning i samförstånd än att göra gällande påföljder enligt avtal. Värna hellre om de långsiktiga affärsrelationerna.

Läs nyheten i sin helhet på Svensk Handel Juridiks hemsida >

Publicerad: 2020.03.16 Senast uppdaterad: 2020.03.16 Kategori: Corona