Corona: Kontanter ingen extra smittorisk

Svensk Handel bedömer inte att det föreligger någon extra smittorisk med varken kort- eller kontantbetalning. Rekommendationen är att hålla noggrann hygien kring betalterminaler.

I dagsläget finner Svensk Handel inget som visar att kontanter ökar överföringen av coronavirus. Risken att få viruset i kontakt med sedlar och mynt är relativt låg men bör jämföras med andra metallytor och pappersföremål.

Vanligt att kunderna blippar

I samband med kortbetalning blir det allt vanligare att kunderna blippar. Ur ett smittskyddsperspektiv finns stora fördelar med det eftersom kunden håller i sitt eget kort och inte kommer i fysisk kontakt med kortterminalen. Vid belopp som överstiger 200 kr måste kunden, av säkerhetsskäl, dock slå sin pinkod.

Svensk Handel följer utvecklingen och tar del av uppdaterad information kring smittorisken med betalningar. Rekommendation är att följa instruktioner om god handhygien.

Läs mer på folkhalsomyndigheten.se: Kan covid-19 smitta via sedlar och mynt?

Bengt Nilervall
Publicerad: 2020.03.31 Senast uppdaterad: 2020.03.31 Kategorier: Betalfrågor Nyheter, Corona