Corona: Regeringen föreslår korttidspermittering

Regeringen har idag presenterat ett förslag om att korttidspermittering införs. Det innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska till häften och staten tar en större kostnad.

Regeringen har lagt fram ett förslag om att korttidspermittering ska införas. Staten tar härmed en större kostnad medan arbetsgivarens lönekostnader kan minska till hälften.

Gäller från och med den 16 mars

Arbetstagaren får ut över 90 procent av sin lön. Förslaget innebär att subventionen gäller från och med den 16 mars 2020 men lagen träder i kraft först den 7 april 2020.

Arbetsgivare kommer även, under en period om två månader att slippa sjuklöneansvaret och staten kommer att ta dessa kostnader.

Arbetsgivarguiden – Medlemsexklusivt

Det här gäller vid korttidspermittering

Med anledning av att Svensk Handel just nu får många frågor om korttidspermittering har vi ställt samman följande information:

Publicerad: 2020.03.16 Senast uppdaterad: 2020.03.16 Kategori: Corona