Corona: Så här förhindrar du smittspridning på arbetsplatsen

Med anledning av den rådande situationen kring coronavirus har vi på Svensk Handel sammanfattat informationen från WHO kring enkla åtgärder för städ-, mötes- och reserutiner.

1. Genom att se över rådande städrutiner finns det ett antal hjälpmedel och åtgärder att ta till. Bland annat informera om vikten av handhygien och tillhandahålla handsprit.

2. Hur man kan planera om möten och sammankomster för att minska smittspridning? En åtgärd kan vara att se över mötesformen- går mötet att hållas digitalt? Om mötet kräver fysisk närvaro, kan man möblera utrymmet så att deltagarna kan sitta med någon meters avstånd?

3. Man bör se över möjligheterna att minska och anpassa de resor som görs i tjänsten för att undvika smitta och säkerställa att personer som behöver resa i tjänsten vet vad de ska göra och vem de bör kontakta om de skulle få symptom under en resa.

4. Vad bör man ha för beredskap på arbetsplatsen om man upptäcker att en anställd är smittad?

Läs hela sammanställningen på Svensk Handels arbetsgivarguide: Information om hur företag och arbetsplatser kan förebygga smitta av coronavirussjukdom covid-19
Publicerad: 2020.03.12 Senast uppdaterad: 2020.03.12 Kategori: Corona