Coronakrisen: Svensk Handel finns här för dig

Nu har det gått två månader sedan coronaviruset drabbade Sverige på allvar och den första chocken har börjat lägga sig. Men för många av våra medlemsföretag är läget fortfarande kritiskt. Jag vill med detta brev kort beskriva Svensk Handels insatser i den extraordinära situation vi befinner oss i.

Vi ser att somliga statliga stödåtgärder har nått fram. Vi ser också en viss återhämtning i försäljningen på en del håll. Delar av handeln har till och med gått bättre än vanligt. Det är förstås glädjande, men läget är fortfarande mycket allvarligt och utmanande för majoriteten medlemsföretag. Varsel- och konkursstatistiken talar ett tydligt språk.

Fullt fokus på krisen

Bland det första vi gjorde när krisen slog till var att skjuta på vårens avtalsförhandlingar. I början av mars kom, som ni vet, parterna inom handeln överens om att förlänga giltighetstiden för handelns kollektivavtal i sju månader. Det gav oss möjlighet att fullt ut fokusera på situationen och frågorna som uppstod i coronaspridningens fotspår.

Arbetsrättsjouren går på högvarv

Redan den 13 mars kunde vi, som ett resultat av vår dialog med Handelsanställdas förbund, gå ut med partsgemensamma riktlinjer om bland annat öppettider, schemaändringar och utlåning av personal. Vi utökade samtidigt bemanningen i vår arbetsrättsjour. Vissa dagar har vi tagit emot uppemot fem gånger fler samtal än normalt från våra medlemmar varför viss kötid har uppstått. Vi ber er ha överseende med det och hänvisar er även till den omfattande arbetsrättsliga information som finns på vår hemsida under Arbetsgivarguiden. Den uppdateras löpande.

Webbinarier och juridiskt stöd för dig som medlem

Sedan 9 mars genomför vi också webbinarier som ger dig stöd i coronarelaterade frågor. Hittills har sammanlagt 1 400 medlemmar deltagit. Nästa webbinarium äger rum 11 maj klockan 14 och handlar om det nya avtalet mellan Svensk Handel och Handelsanställdas förbund om beräkning av lön vid korttidsarbete. Missa inte det!

Jag vill också nämna att vårt dotterbolag Svensk Handel Juridik har utökat sin kostnadsfria rådgivning till våra medlemmar. Det ställs många frågor om framför allt hyror och korttidsarbete. Reglerna är komplicerade och osäkerheten stor.

Vi lyfter fram din verklighet med fakta

En oerhört viktig del i vårt arbete är att beskriva läget i handeln för media och beslutsfattare. Tack vare era svar på våra enkätundersökningar vet vi hur tufft många av er har det. Hälften av alla handlare inom sällanköp har tappat minst 40 procent av omsättningen. En del har omsättningstapp på över 80 procent. Partihandeln är lika hårt drabbad som detaljhandeln. Den fallande omsättningen har lett till omfattande likviditetsproblem. Många handlare uppger att de inte klarar krisen mer än ytterligare två månader under rådande omständigheter, stödåtgärder till trots.

Enkäterna är oerhört värdefulla och utan er medverkan hade det inte varit möjligt att med samma tydlighet och trovärdighet driva handelns frågor i krisen. Så tack till er som medverkat!

Enkäterna har också bidragit till att Svensk Handel haft stort mediegenomslag med nästan 2 000 pressklipp sedan krisen slog till. De har också bidragit till ökat engagemang i sociala medier.

Ständigt pågående påverkansarbete

Vi har via media och i dialog med regering och riksdagspartierna outtröttligt agerat för åtgärder som lyfter kostnader från företagen. Direktstödet som presenterades på Valborgsmässoafton var ett viktigt och välkommet besked. Dock är situationen akut för de hårdast drabbade företagen, vilket oroar mig. De kommer att ha svårt att klara sig fram till det nya stödet träder i kraft 1 juli. Därför driver vi på för ett tidigare ikraftträdande.

Vi fortsätter också driva hyresfrågan med full kraft, bland annat för att få de statliga och kommunala fastighetsbolagen att visa vägen. Den pågående coronakrisen har tydliggjort att hyresmodellerna i handeln behöver förändras. Svensk Handel har arbetat intensivt med både fastighetsägare och regering för att få dem att förstå hyreskostnadens avgörande betydelse för att på kort sikt överleva coronakrisen och på lång sikt klara den tuffa konkurrensen.

Riktlinjer för hur handeln kan förebygga smittspridning

Kontakterna med våra beslutsfattare, fackliga motparter och andra medlemsorganisationer har varit många och till min stora glädje konstruktiva under perioden. Jag hoppas att det fortsätter så. Det ligger i allas vårt intresse. Till exempel har vi under senaste veckan diskuterat förhindring av smittspridning i butik med Handelsanställdas förbund. Oron är stor och måste tas på allvar. På svenskhandel.se har vi, baserat på Folkhälsomyndighetens rekommendationer, publicerat tydliga riktlinjer och skyltmaterial till din hjälp.

Förmedlingstjänsten förlängs

Jag vill också påminna om den förmedlingstjänst som vi lanserade 19 mars. Den möjliggör för medlemsföretag att - med vår hjälp och en kostnadsfri avtalsmall från Svensk Handel Juridik - låna ut personal till företag som just nu är i behov av förstärkning. Intresset för tjänsten har varit stort. Geografiskt avstånd utgör tyvärr ofta ett hinder men flertalet matchningar har glädjande nog gjorts och vi fortsätter med tjänsten.

Hjälp oss hjälpa dig

Till sist vill jag uppmana de av er som blir slumpmässigt utvalda i vår kommande snabbenkät att lägga två minuter på att svara. Det har aldrig varit viktigare med aktuell kunskap om läget i handeln. Det ger oss viktiga argument inför möten med politiker, fastighetsägare och media. Vi vet hur upptagna ni är och har därför slopat andra enkäter för tillfället.

Har ni några frågor eller synpunkter så hör gärna av er. Vi finns här för er!

Karin Johansson

Signatur Karin Johansson

VD Svensk Handel

Publicerad: 2020.05.08 Senast uppdaterad: 2020.05.08 Kategori: Corona