Coronavirusets påverkan på handeln

Svensk Handel har den senaste tiden fått många frågor från medlemmar och media om hur coronaviruset påverkar den svenska handeln. Sverige har ett stort handelsutbyte med Kina och förseningar i produktion och leveranser kommer att få betydande konsekvenser.

Enligt siffror från Kommerskollegium uppgick importen från Kina till drygt 80 miljarder kronor år 2018, vilket är 5,4 procent av den totala svenska varuimporten. Integrerade produktionskedjor gör att produktionen i andra länder också kan komma att påverkas. Många varor som säljs i den svenska handeln, i synnerhet inom elektronik- och modehandeln, kommer från Kina. De störningar som Coronavirusets utbrott innebär kommer att påverka den svenska handeln. Svensk Handel råder dig som medlem att se över hur du påverkas och undersöka möjligheterna att, vid behov, styra om dina leveranser från Kina till andra länder.

Påverkar leveranser och varuproduktion

Postnord meddelade (11/2) att de pausar försändelser av brev och paket från Kina. Varje dag kommer cirka 30 000 privatimporterade e-handelspaket från Kina till Postnords depå på Arlanda. Ett stopp av paketleveranserna av dessa kommer snabbt att få stora konsekvenser för svenska konsumenter. Merparten av varorna från Kina som ska till svenska butiker fraktas i containrar med båt. När produktionen nu går ned fylls inte containrarna i samma takt som tidigare, leveranserna fördröjs och varuförsörjningen till svenska butiker försenas.

Utöver att leveranser uteblir hämmas även nyproduktionen av varor då centrala Kina och Hubeiprovinsen är viktiga tillverkningsområden. En direkt konsekvens av detta är till exempel att Apple har meddelat att deras nya Iphone blir försenad.

Hämmar besöksnäringen

Coronaviruset påverkar även besöksnäringen. I januari till februari i fjol låg antalet gästnätter med kinesiska medborgare på 32 000, varav ungefär 18 000 skedde i Stockholm. Med reseförbud och indragna flyg kommer denna siffra, av förklarliga skäl, att påverkas negativt. Enligt Svensk Handels undersökningar är de kinesiska turisterna allt viktigare för handeln.

Givetvis är utbrottet av Coronaviruset i första hand en tragedi för de många människor som drabbas. För hålla dig uppdaterad i frågan råder Svensk Handel dig som medlem att följa nyhetsrapporteringen eftersom situationen snabbt kan förändras.

Mer information

Aktuell information om Coronaviruset

Presskontakt Svensk Handel
Publicerad: 2020.02.13 Senast uppdaterad: 2020.03.02 Kategori: Corona 1