Du har väl inte missat att nyttja stödpaketen

Coronapandemin sätter fortfarande stora avtryck i vår vardag. Vissa delar av handeln har återhämtat sig väl medan andra står mitt i krisen. Regeringens presenterade stödåtgärder har mycket olika nyttjandegrad och Svensk Handel arbetar intensivt för att få förlängda och förfinade åtgärder så att avsatta medel verkligen kommer de tillgodo som är värst drabbade.

Vi har även fått inspel om att hanteringen av era inskickade ansökningar går långsamt och ligger därför på berörda myndigheter att snabba på processerna.

Nedan följer en kort uppdatering av de olika stödåtgärderna.

Omställningsstöd

Fram till 31 augusti kan du söka omställningsstöd om du har haft ett omsättningstapp på minst 30 procent under mars och april månad jämfört med samma period under föregående år samt en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret.

Stödet ersätter de fasta kostnaderna med 75 procent av omsättningstappet. Till fasta kostnader räknas till exempel hyra, telefoni och leasingavtal. Minsta ersättningssumman är 5 000 kronor och maxbeloppet 150 miljoner.

Korttidsarbete – permitteringsstöd

Möjligheten att teckna avtal om korttidsarbete kvarstår. Avtal kan tecknas på sex månader med möjlighet att förlänga tre månader. Därefter vidtar en karenstid på 24 månader räknat från tidpunkten för Tillväxtverkets godkännande av stöd.

Möjligheten att avtala om korttidsarbete med en minskad arbetstid om 80 procent gällde endast maj, juni och juli. En förändring efter sommaren är att det nu bara går att avtala om 20, 40 eller 60 procents minskad arbetstid.

Du finner fördjupad information om korttidsarbete på Tillväxtverkets hemsida eller på Arbetsgivarguiden (för dig som är medlem i Svensk Handel).

Sjuklönekostnader

Från och med den 1 augusti till och med den 30 september ersätter staten arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som anses normalt till följd av coronapandemin. Vad som anses normalt beror på arbetsgivarens sjuklönekostnader i relation till den totala lönesumman.

Läs mer: Åtgärder inom sjukförsäkringen med anledning av corona

Återgång till tidigare nivåer på arbetsgivaravgifter

Företag kunde sänka arbetsgivaravgifterna på löner utbetalade under mars till och med juni 2020 för upp till 30 anställda. Från 1 juli gäller dock ordinarie regler vilket innebär en återgång till de tidigare nivåerna på arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift från och med julilönerna.

Hyresstödspaketet

Denna stödåtgärd är enligt nuvarande regelverk förbrukad. Stödet kan ge en reducerad hyra med upp till 50 procent för april, maj och juni. En överenskommelse ska vara gjord med hyresvärden senast 30 juni. Ansökningstiden för hyresvärden för det statliga stödet löper ut den 31 augusti.

Publicerad: 2020.08.19 Senast uppdaterad: 2020.08.19 Kategori: Corona 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2020-08-20 11:02
20 aug 2020 kl 11:02

Denna pandemi är långt ifrån över. Det går ju inte att åtgärdspaketen bara slutar efter 3 månader. Det är ju fortfarande kaos! Så om man får permittera personal måste man ju få lägre arbetsgivaravgifter längre än 3 månader. Sen det där med omställningstöd. Vilket skämt. Det är nog ingen normal företagare som kommer att kunna fylla i det formuläret på skatteverket utan att bli fullkomligt galen. Till och med revisorerna tycker att det är obegripligt att de ska fyllas i på det viset, så de vill ju inte heller gå i god för något som är så märkligt utformat. Det måste till längre och smidigare lösningar. Vi egenföretagare har inte kunnat ta ut någon lön på många månader nu. Så hur ska vi kunna få ersättning? går ju inte permittera sig själv när det inte finns några pengar över huvud taget.