Effektiv schemaläggning nyckelfråga i apoteksförhandlingar

Förhandlingarna om nya kollektivavtal för apoteksanställda är igång. Svensk Handel förhandlar just nu med Sveriges Farmaceuter och Unionen om nya kollektivavtal för cirka 11 000 anställda inom apoteksbranschen.

Utöver nivån på löneökningstakten är frågan om apotekens möjlighet till effektiv schemaläggning en huvudfråga för Svensk Handel. För att ha rätt att sälja receptbelagda läkemedel måste apoteken ha en legitimerad farmaceut på plats i butiken.

 – Ska apoteken kunna behålla en hög tillgänglighet för kunderna blir det viktigt att medarbetarnas arbetstid kan schemaläggas på ett effektivt sätt, säger Per Dalekant, avtalsansvarig för Apoteksavtalet.

Allt fler e-handelsapotek

Antalet apotek har mer än fördubblats sedan marknaden omreglerades för tio år sedan. De senaste åren har dock ökningstakten avtagit. Däremot fortsätter e-handeln att öka och fler nya e-handelsapotek har tillkommit på marknaden.

Apoteksavtalet löper ut den 30 april.

Publicerad: 2020.03.11 Senast uppdaterad: 2020.03.11 Kategori: Avtal 2020

Skriv en kommentar