Regeringen föreslår slopat karensavdrag – ännu oklart om hanteringen av sjuklönekostnaderna

Coronaviruset: För att förhindra att medarbetare går till jobbet sjuka har regeringen föreslagit att slopa karensavdraget. Arbetsgivaren ska göra karensavdrag som vanligt och den anställde får söka ersättning hos Försäkringskassan i efterhand.

Trycket på Svensk Handels arbetsrättsliga jour är hög just nu och frågorna handlar nästan uteslutande om hur personalärenden ska hanteras kopplat till coronavirusets spridning. Som ett led i att stoppa smittspridningen kopplat till det nya coronaviruset gick regeringen igår (11/3) ut med information att karensavdraget slopas.

När det gäller regeringens besked om att staten ska ta över kostnaderna för hela sjuklöneperioden under april och maj månad. Hur detta ska hanteras har man ännu inte informerat om. När regeringen kommer med besked kommer Svensk Handel att informera dig som medlem om vad som gäller.

Publicerad: 2020.03.16 Senast uppdaterad: 2020.03.12 Kategori: Corona 1