Hantering av anställda under varsel och konflikt

Det råder ibland missuppfattningar om vad som gäller för arbetsgivare och anställda under varsel och eventuell konflikt. Här följer några korta förtydliganden.   

Om en konflikt bryter ut i enlighet med Handelsanställdas förbunds varsel är det endast medlemmar i Handelsanställdas förbund som kan tas ut i strejk. Att vara medlem i facket är frivilligt och facket bestämmer endast över sina medlemmar. Från facklig sida varslas ofta om ”total arbetsnedläggelse”, vilket kan missuppfattas som att inga anställda har rätt att utföra arbete. Det stämmer alltså inte.

Anställda som valt att inte vara med i facket ska istället, som utgångspunkt, utföra sitt arbete som vanligt. Men det finns också en så kallad neutralitetsrätt på den svenska arbetsmarknaden. Den innebär att anställda som arbetar på en arbetsplats som omfattas av konflikt, men som inte själva är medlemmar i det konfliktande fackförbundet, har rätt att själva välja att inte utföra arbete som berörs av konflikten så länge som konflikten pågår. En anställd som på detta sätt väljer att inte utföra sitt arbete under konflikt har inte rätt till lön eller andra förmåner under tiden.

Eftersom det endast är medlemmar i det fack som varslat om konflikten som kan tas ut i strejk av facket om konflikt väl bryter ut, behöver arbetsgivare som blivit varslade normalt sett veta vilka anställda som är medlemmar i facket. En sådan förfrågan från en varslad arbetsgivare, i syfte att kunna planera verksamheten inför en eventuell konflikt, utgör inte en kränkning av föreningsfriheten och strider inte heller mot dataskyddsförordningen.

Som medlem kan du läsa mer på Arbetsgivarguiden.

Publicerad: 2020.11.09 Senast uppdaterad: 2020.11.09 Kategori: Avtal 2020