Kraftfulla stödåtgärder måste snabbt komma på plats

Med anledning av skärpta restriktioner som avråder från besök i butiker har Svensk Handel under veckan träffat näringsminister Ibrahim Baylan, Liberalernas Nyamko Sabuni och Centerledaren Annie Lööf för att betona vikten av att kraftfulla stödåtgärder snabbt införs. ”Regeringen är snabba med att införa utökade restriktioner, men betydligt mer saktfärdiga med att införa stödåtgärder till företagen”, säger vd Karin Johansson.

Regeringen har presenterat en förlängning av vissa stödåtgärder men beslut i frågan kommer inte att fattas förrän i februari.

– Regeringen måste ta ansvar för vilket näringsliv och vilken handel som kommer att finnas på andra sidan av pandemin. Vi är bekymrade över att regeringen är snabba med att införa utökade restriktioner, men betydligt mer saktfärdiga med att införa stödåtgärder till företagen, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Pressträff med regeringen och FHM

Svensk Handel deltog under fredagen (20/11) på en pressträff tillsammans med näringsminister Ibrahim Baylan (s) och Folkhälsomyndighetens Generaldirektör Johan Carlson för att diskutera den kommande julhandeln. Utöver att förmedla det utsatta läge som råder för många av handelns företag var budskapet att handeln tar ett stort ansvar för att säkerställa att julhandeln kan genomföras på ett säkert sätt.

– Att julhandeln kan bedrivas på ett tryggt och säkert sätt blir avgörande för många handlares möjlighet att överleva. Det bygger på att både handlarna och kunderna är redo att ta ett gemensamt ansvar, säger Karin Johansson.

Utöver överläggningar med näringsministern och partiledarna för både Liberalerna och Centerpartiet har Svensk Handel haft möten med Folkhälsomyndigheten och de regionala smittskyddsansvariga. Svensk Handel har informerat om de många åtgärder som handeln vidtar för att julhandeln ska genomföras på ett sätt där trängsel undviks och kunderna kan hålla avstånd när de köper sina julklappar.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2020.11.20 Senast uppdaterad: 2020.11.20 Kategori: Corona 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2020-11-21 18:39
21 nov 2020 kl 18:39

Det finns bara ett sätt att rädda Handlarna nu som ger stor effekt och det är att inleda förhandlingar med fastighetsbolagen. De sänker inte sina hyror. Hyrorna är fasta oavsett omsättning. Det går inte att betala lika stor hyra när omsättningen sjunkit 20-50%. En annan typ av hyresstöd än det som var i våras eftersöks. Låt inte fastighetsbolagen avgöra vem som skall få stödet eller ej. Finns det någon statistik på hur många miljoner som betaldes ut i hyresstöd?

Kommentar skapad 2020-11-23 11:56 Svensk Handel
23 nov 2020 kl 11:56

Vi håller med om att hyresstödet varit undermåligt utformat och att det har varit ett problem med fastighetsägarnas roll i stödmodellen. Regeringen avsatte fem miljarder kronor till hyresstödet men hittills är endast drygt 871 miljoner kronor utbetalade i hyresstöd enligt statistik från Boverk.

Svensk Handel tittar brett på behovet av stödåtgärder och vi skulle som en del i detta gärna se en förlängning av ett reviderat hyresstöd. Svensk Handel förordar, i det fall hyresstödet skulle förlängas, en ny modell för hyresstödet där fastighetsägaren inte längre är den som avgör om stödet kommer hyresgästen till del.