Nu kommer plastpåseskatten – detta gäller

Riksdagen har beslutat att beskatta plastbärkassar med 3 kronor och de genomskinliga så kallade fruktpåsarna med 30 öre. Svensk Handel ifrågasätter varför ingen hänsyn tagits till de miljösatsningar som redan gjorts i frågan och förklarar stegen i nya skattens införande.

Skatten är inte differentierad, det vill säga den gör ingen skillnad på vanligt plast och förnyelsebar eller återvunnet plast, vilket Svensk Handel kritiserat. Handelsföretagens arbete med att ta fram mer miljövänliga påsar ignoreras härmed. Handeln har dessutom, genom egna initiativ, lyckats minska på användningen av plastpåsar. Svensk Handel anser även att skattens miljöeffekter är för diffusa.

I medierapporteringen kring beslutet att införa skatt på plastbärkassar respektive små påsar (upp till 7 liter) så har olika datum för lagstiftningens ikraftträdande cirkulerat. Det beror på att lagstiftningen kommer att införas stegvis. Följande gäller:

Skatten på påsar införs i två steg – 1 mars och 1 maj

1 mars: Lagstiftningen träder delvis i kraft. Du som handlare har i denna fas möjligheten att registrera dig som lagerhållare Att vara lagerhållare är en speciallösning som betyder att du kan hålla ett obeskattat lager plastpåsar och skatten tillämpas först vid det tillfälle då plastpåsarna tas i bruk. Till exempel hamnar ute i butiken.

1 maj: Resterande lagstiftning träder i kraft, vilket inkluderar kravet att ta ut en skatt på kassar/påsar som sätts på marknaden efter detta datum. De kassar respektive påsar som finns på den svenska marknaden innan 1 maj 2020 är härmed inte föremål för beskattning.

Läs vidare: Frågor och svar om nya plastpåseskatten

Magnus Nikkarinen
Publicerad: 2020.02.09 Senast uppdaterad: 2020.02.09 Kategori: Hållbar handel Nyheter