Karin Johansson, vd Svensk Handel

Ny pandemilag måste följas av omedelbara stöd

Att regeringen saknar verktyg för att hantera den rådande pandemin är tydligt. Svensk Handel välkomnar därför en tillfällig pandemilag men anser att utökade restriktioner omedelbart måste följas med kraftfulla stöd. Det skriver Svensk Handel i sitt remissvar på promemorian om ny Covid-19-lag.

 – Det krävs att en ersättningsmodell finns på plats innan pandemilagen träder i kraft. Om stora delar av handeln beläggs med näringsförbud måste omedelbara stöd införas, annars riskerar vi en konkursvåg med kraftigt ökad arbetslöshet som följd, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Den nya lagen kan bli ett viktigt verktyg för att på ett effektivt sätt stoppa smittspridningen i samhället. För handeln kan den nya lagen innebära att verksamheter i handeln stängs ned, även begränsningar i öppettider och antalet besökare kan komma att införas.

Butiker måste kompenseras för fasta kostnader

 – Handelsföretag som drabbas av nedstängning måste fullt ut kompenseras för fasta kostnader för personal och lokalhyra under hela nedstängningsperioden, säger Karin Johansson.

Svensk Handel anser att den nya lagen tydligt måste utgå från trängselrisken i olika delar av samhället. Det krävs en mer djupgående analys av risken för smittspridning i olika delar av handeln.

I remissvaret framhåller Svensk Handel också att det är av högsta vikt att eventuella inskränkningar är ändamålsenliga, proportionerliga och att inskränkningarna minimeras så snart smittskyddsläget förbättrats.  

› Läs remissvaret här

Publicerad: 2020.12.24 Senast uppdaterad: 2021.01.08