Nya betalregler för e-handeln – ska bli svårare att handla på kredit

Den 1 juli börjar en lag gälla som syftar till att ge ett ökat konsumentskydd vid köp i e-handeln. Lagen innebär att betalalternativen ska visas i en anpassad ordning vid checkout, där direktbetalning främjas framför kreditbetalning.

På grund av en ökad överskuldsättning vill regeringen nu begränsa marknadsföringen av kreditköp och låta konsumenten göra ett aktivt val av betalsätt.

Vad är ditt ansvar som e-handlare?

Det är betaltjänstleverantörernas ansvar att säkerställa att lagen uppfylls, inte ditt som e-handlare. Kortfattat: om en konsument som köper varor eller tjänster online kan välja ett betalsätt som innebär att en kredit inte lämnas, ska betaltjänstleverantören se till att ett sådant betalsätt visas först. Ett betalsätt som innebär att en kredit lämnas får heller inte vara förvalt i checkouten.

Svensk Handel anser att det kan vara rimligt att konsumenter gör ett aktivt val av betalsätt och därmed också ett aktivt val av att ta en kredit. Dock är frågan om det är rimligt att man som konsument och regelbunden kund till e-handelsföretaget måste välja betalsätt varje gång man gör ett köp.

Kreditbetalning bör vara ett medvetet val

För en långsiktig och välmående handel måste utgångspunkten vara en sund konsumtion och kontrollerad användning av krediter. Denna avvägning gynnar såväl handeln som den enskilde konsumenten och skapar ömsesidigt förtroende för båda parter över tid.

Det bör nämnas att krediter ger möjlighet till finansiering av köp, särskilt vid inköp av dyrare varor och tjänster. Krediter kan vara hushållsekonomiskt fördelaktiga för konsumenter som vill fördela en större utgift över en längre tid. Med hänvisning till konsumentkreditlagen kan en kredit, som används på rätt sätt, dessutom innebära ett tryggare köp med bättre skydd av konsumentens intressen än direktbetalning.

Otydlig lag leder till olika tolkningar

Lagen är en konsekvens av en ökad överskuldsättning i samhället, inte enbart från e-handeln utan av en generell ökning av lån och krediter. Svensk Handel har efterfrågat en grundlig dialog med branscherna som berörs vid utformningen av lagen, inte minst för att tolkningen av lagen har varit och är svår.

Effekterna har blivit att olika betaltjänstleverantörer har olika tolkningar och upplägg för utformningen av checkouten vid köp online. Nu återstår och se vilka effekter som lagen medför, såväl för konsumenten som för e-handlaren, och inte minst för överskuldsättningen. 

Bengt Nilervall
Publicerad: 2020.06.29 Senast uppdaterad: 2020.06.29