Regeringens förslag till förlängt omställningsstöd

I fredags kväll meddelade regeringen att det så kallade omställningsstödet ska förlängas med ytterligare 3 månader: maj, juni och juli. Svensk Handel välkomnar en förlängning av denna stödåtgärd men ställer sig frågande till de ökade nivåerna för omsättningstappen.

 – Med tanke på det dramatiska försäljningstapp som drabbade stora delar av handeln under våren borde kravet på omsättningstapp snarare sänkas än höjas. Många handelsföretag är nu inne på sjätte månaden i rad med stora nedgångar i efterfrågan och de statliga stöden måste träffa bättre och handläggas snabbare än hittills för att fler företag ska ges möjlighet att överleva, säger Mats Hedenström näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Kravet på omsättningstapp borde sänkas snarare än höjas

Utöver de högre nivåerna i omsättningstapp reagerar Svensk Handel även på att juni och juli ska räknas ihop till en period och inte får redovisas separat.

Att förslaget presenteras så sent beklagas då det försvårar möjligheterna till en mer långsiktig planering för verksamheterna. Konsekvenserna av pandemin är långt ifrån över och många handlare förlitar sig på statens stödåtgärder.

Det förslag som har presenterats måste godkännas av EU innan det kan tas i bruk.

Nedan följer en snabb överblick över det föreslagna stödet.

Vem är berättigad omställningstöd utifrån omsättningstapp?

Alla företag oavsett bransch med ett omsättningstapp på 40 procent under maj och 50 procent under juni och juli månad samt med en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret. Företaget ska inneha F-skattsedel och ha sin hemvist i Sverige.

För vilken period är det giltigt?

Enligt den föreslagna förordningen utgör maj en individuell stödperiod medan juni och juli räknas samman till en individuell stödperiod.

Hur ser ersättningen för omställningsstödet ut?

Omställningsstödet ges med ett belopp som motsvarar en andel av företagets fasta kostnader för stödperioden. Andelen fasta kostnader för stödperioden beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämförd med referensperioden, multiplicerad med 0,75.

Maxbeloppet per företag föreslås vara 75 miljoner kronor för maj månad samt 150 miljoner kronor för perioden juni och juli.

Vilken myndighet är ansvarig?

Skatteverket tar emot ansökningar och betalar ut stödet.

När kan man söka omställningsstödet?

Förslaget föreslås träda ikraft 15 oktober 2020 och senaste dag för ansökan föreslås bli 15 december 2020.

Mer information 

Regeringens pressrelease: Omställningsstödet förlängs för maj, juni och juli

Promemorian: Omställningsstöd till företag för perioden maj–juli 2020

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2020.09.09 Senast uppdaterad: 2020.09.09 Kategori: Corona