Tänk säkert - Säkra dina lösenord

Varje dag får Svensk Handels Säkerhetscenter in anmälningar om bedrägerier som rör lösenordsbrott.

Att skydda dina lösenord är viktigt och avgörande för att förhindra att obehöriga kommer åt din information och dina användarkonton på nätet. Det kan i sin tur skapa allvarliga följder för dig och ditt företag.

Nina Jelver, säkerhetsexpert på Svensk Handel, ger fem tips på vad du kan tänka på för att säkra dina lösenord.

Tänk säkert

Oktober är EU:s informationssäkerhetsmånad och Svensk Handel medverkar även i år i kampanjen ”Tänk säkert” som arrangeras av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) och Polisen.

Temat för i år är ”Skydda din viktigaste information” där målsättningen är att höja medvetenheten och kompetensen hos allmänhet och småföretagen vad gäller hanteringen av lösenord, kortuppgifter och länkar som man får till exempel i sms och mejl.

Nina Jelver
Publicerad: 2020.10.01 Senast uppdaterad: 2020.10.01 Kategorier: Säkerhet, Säkerhet

Skriv en kommentar