Svensk Handel finns här för dig

Den senaste veckan har varit väldigt omvälvande. Coronaviruset påverkar oss alla och i synnerhet verksamheter inom vår bransch – handeln. Jag vill med detta brev kort beskriva vad vi i Svensk Handel gör för att få till mer flexibla kollektivavtal, bättre hyresvillkor, stöd och åtgärder från politiken och för att ge er det arbetsrättsliga stöd ni behöver i denna extraordinära situation som vi befinner oss i.

Av den snabbenkät vi genomfört bland Svensk Handels medlemmar den 17-18 mars framgår att en stor andel noterar en kraftigt minskad omsättning den senaste veckan. Enkäten indikerar att uppemot 70 000 personer inom handeln i Sverige kan komma att varslas om uppsägning den närmast månaden. Jag förstår verkligen den oro som många av er känner för vad följdeffekterna av coronakrisen blir för er verksamhet. Så här driver Svensk Handel dina frågor.

Avtalsförhandlingarna skjuts upp till i höst

Svensk Handel har en positiv och konstruktiv dialog med våra fackliga motparter. I går kväll kom vi överens med Handelsanställdas förbund om att avtalsförhandlingarna skjuts fram till i höst. I praktiken innebär det att gällande kollektivavtal förlängs till den 31 oktober.

Våra fackliga motparter har också en stor förståelse för att i detta pressade och ansträngda läge medverka till att kollektivavtalen används mer flexibelt. Vi har bland annat kommit överens med Handelsanställdas förbund om nya gemensamma riktlinjer för detaljhandelsavtalet och lager och e-handelsavtalet med syfte att underlätta hanteringen ute hos er. Vi har även träffat centrala kollektivavtal om korttidspermission med Handelsanställdas förbund, Unionen, Akademikerförbunden, SRAT och HRF. Du hittar avtal med ytterligare information under Arbetsgivarguiden (kräver inloggning)

Flera rådgivare i jouren och extra-öppet i helgen

Vi har förstärkt vår arbetsrättsliga avdelning och prioriterar att ha många rådgivare i jouren för att kunna ge dig stöd och svara på dina frågor. Trots det är det tyvärr längre väntetid/kö än vanligt. Vi ber dig att ha överseende med detta och hänvisar dig även till att ta del av den omfattande arbetsrättsliga information som finns på vår sajt under Arbetsgivarguiden (kräver inloggning). Bland annat uppdaterar vi kontinuerligt sidan med de vanligaste frågor och svar vi får kopplat till coronaviruset.

Vi anordnar också webbinarier om hur du som arbetsgivare ska förhålla dig till coronavirusets framfart. Nästa webbinarium är tisdagen den 24 mars klockan 10.00-11.00.

Vi har vanligtvis inte vår jour öppen under helgerna men nu i helgen kommer vi att ha den bemannad lördag och söndag mellan klockan 10.00-14.00.

Förmedlingstjänst för personal

Vi har den senaste veckan blivit kontaktade av många butiker som tillfälligt fått problem att hålla personalen sysselsatt. Samtidigt är trycket högt inom stora delar av dagligvaruhandeln och på många lager. Därför lanserade vi i torsdags en förmedlingstjänst där du som medlemsföretag kan låna ut personal till de företag som just nu behöver förstärkning.

Du fyller i ett formulär på Svensk Handels webb (kräver inloggning) där du anger om du är i behov av in- eller utlåning av personal och sedan förmedlar vi kontakten mellan företagen. Vi har redan fått in flera intresseanmälningar från medlemsföretag.

Löpande dialog om hyror med Fastighetsägarna

Vi har löpande dialog med Fastighetsägarna där vi framför att det nu är reella kostnadsreduceringar som behövs såsom hyresfritt under den mest akuta perioden följt av hyresreduceringar till exempel omsättningshyra. Dialogen är konstruktiv men de lättnader de hittills presenterat är långt ifrån tillräckliga. Vi har därför höjt tonläget i media och även sammanställt våra krav på vår webb.

Hänvisa gärna till våra krav i er dialog med fastighetsbolagen och ställ dig bakom våra krav så får vi en enad röst i frågan. Vi kommer fortsätta driva frågan med full kraft så väl medialt som i dialogen med Fastighetsägarna.

Kontinuerlig dialog med regeringen

Vi har naturligtvis även löpande kontakt med ledande politiker från riksdagspartierna och regeringen för att säkra att de är medvetna om de omfattande konsekvenser som coronaviruset resulterar i för företag och sysselsatta inom handeln och de kraftiga behov av åtgärder som krävs för att trygga dess framtid. De åtgärder regeringen hittills presenterat räcker inte. Dessutom är vi väldigt aktiva gentemot media för att sätta bilden av handelns utmaningar och behov av ytterligare åtgärder och stöd.

Lägg en stund på våra enkäter

Det har aldrig varit viktigare för oss med aktuell kunskap om läget bland handelns företag. Det ger oss mycket bra argument inför möten med politiker, fastighetsägare och media. Vi vet hur upptagen du är, och har därför slopat alla andra typer av enkäter. Vi skickar snart ut en ny enkät och vädjar till dig om några snabba svar på viktiga frågor om hur coronaviruset påverkar dig. Om du kan lägga 2 minuter på kommande enkät hjälper du oss att bättre hjälpa handeln!

Har du några frågor eller synpunkter så hör gärna av dig. Vi finns här för dig!

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Publicerad: 2020.03.23 Senast uppdaterad: 2020.03.23 Kategori: Corona