Svensk Handel i möte med statsministern om corona

Svensk Handel följer fortlöpande utvecklingen och arbetar för att ge klara och tydliga råd till såväl våra medlemmar som politiker och andra beslutsfattare.

Under den gångna veckan har representanter för Svensk Handel träffat såväl statsministern som andra statsråd och beslutsfattare för att beskriva hur handeln påverkas av den pågående corona-pandemin. Svensk Handel har också i samband med detta framfört konstruktiva förslag för att hantera den extraordinära situationen vi befinner oss i.

Fokus ligger dels på att säkerställa att åtgärder vidtas för att upprätthålla en fungerande handel, och dels att mildra effekterna av den tuffa situationen för Sveriges handlare.

Svensk Handel har även en pågående dialog med organisationen Fastighetsägarna där vi lyfter frågor rörande kostnader, öppettider och betalningsfrister. Svensk Handel försöker att skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemmarna i denna extraordinära situation.

 Medlemsföretag är välkomna att höra av sig med frågor, inspel och nulägesbeskrivning.

Presskontakt Svensk Handel
Publicerad: 2020.03.14 Senast uppdaterad: 2020.03.14 Kategori: Corona 1