Svensk Handel lanserar förmedlingstjänst av personal

Förmedlingstjänsten har upphört – läs mer här >

Coronavirusets effekter leder till att vissa företag har ett ökat behov av personal samtidigt som andra företag tillfälligtvis har problem att sysselsätta sina anställda. Utmaningarna berör såväl butiker som lager och e-handel. Svensk Handel kan nu förmedla information mellan medlemsföretag i behov av personal respektive som har sysselsättningsproblem för sina anställda.

Vissa medlemsföretag har ett ökat behov av personal eller förutser problem med att upprätthålla nödvändig bemanning vid personalens sjukfrånvaro. Detta gäller inte minst dagligvaruhandeln som har en viktig samhällsfunktion genom livsmedelsförsörjningen. I takt med att restaurangbesöken minskar blir dagligvaruhandelns uppdrag än viktigare.

Samtidigt har andra företag problem att sysselsätta sin personal. Problemen bedöms i många fall vara tillfälliga.

Vi vill göra det vi kan för att mildra coronavirusets negativa effekter på handeln

Anna Nordin, förhandlingschef Svensk Handel

Svensk Handel erbjuder sig nu att förmedla kontakt mellan medlemsföretag som vill samarbeta genom in- eller utlåning av personal.

– Vi vill göra det vi kan för att mildra coronavirusets negativa effekter på handeln. Detta initiativ liknar inget som Svensk Handel har gjort tidigare, men vi befinner oss i ett exceptionellt läge och måste vara beredda tänka i nya banor för att hjälpa företag och rädda jobb, säger Anna Nordin, förhandlingschef på Svensk Handel.

Svensk Handel har redan fått in flera intresseanmälningar från medlemsföretag. 

Så här går det till:

  1. Som handlare fyller du i ett formulär på Svensk Handels webb (kräver inloggning) där du anger om du är i behov av in- eller utlåning av personal.
  2. Svensk Handel förmedlar sedan kontakten mellan företag som är intresserade av att låna ut eller hyra personal.
  3. På Svensk Handels webbaserade arbetsgivarguide finns utförlig information om vad som gäller både praktiskt och juridiskt.

Här kan du som medlem logga in och läsa mer om förmedlingstjänsten >>

Publicerad: 2020.03.19 Senast uppdaterad: 2020.03.19 Kategori: Corona