Svensk Handels krav på fastighetsägarna

Coronavirusets utbrott har gjort att kundtillströmningen till många av landets butiker och köpcentrum har minskat drastiskt. Försäljningen i många butiker har tvärnitat med dramatiskt minskade, eller till och med helt uteblivna intäkter som följd. Svensk Handel för en kontinuerlig dialog med Fastighetsägarna för att hitta lösningar på hur landets handlare kan stöttas i denna exceptionella situation.

Likviditeten bland många sällanköpshandlare är akut hotad. För att verksamheten i sällanköpsvaruhandeln ska kunna upprätthållas krävs följande åtgärder av fastighetsägarna:

  • Hyresfritt under den mest akuta perioden följt av en upptrappning av hyran alternativt ren omsättningshyra, det vill säga ingen minimihyra ska utfalla, tills situationen har stabiliserats. Omsättningshyran ska grundas på den faktiska försäljningen.
  • Flexibla och valfria öppettider, för hyresgästen, mot bakgrund av minskade kundflöden och personalsituation.
  • Vitesklausulen avseende öppettider ska inte tillämpas.
  • Eventuella ökade kostnader för hyresvärden i köpcentrum och gallerior i samband med coronaviruset får inte slås ut på gemensamhetskostnaderna.
  • Marknadsföringsbidraget i köpcentrum och gallerior bör avskaffas.
  • Månatlig debitering i efterskott förordas.
  • Eventuella kostnadsreduceringar eller lättnader som utges av staten till hyresvärdar avseende kostnader som betalas av hyresgäster, ska få fullt genomslag på hyresgästnivå. 

De ovan angivna åtgärderna ska ses som temporära och kräver inga nya avtal. Ytterligare åtgärder kan dock komma att krävas i enskilda fall.

Läs mer: Minskade hyreskostnader nödvändigt för att rädda butikshandeln

Ett extraordinärt läge kräver extraordinära lösningar. Vi vädjar till landets fastighetsägare att göra vad de kan för att stötta handlarna i den utsatta situation som råder. Vi har ett gemensamt intresse av att butikerna klarar sig igenom stålbadet som coronaviruset innebär.

Stockholm, 19 mars 2020

Karin Johansson, vd Svensk Handel

Här kan du ladda ner nyheten som PDF. 

Publicerad: 2020.03.19 Senast uppdaterad: 2020.03.19 Kategori: Corona