Rekommendation om maxantal och mellandagsrea december 2020

Fredagen den 18 december kommunicerade regeringen och Folkhälsomyndigheten ytterligare nationella restriktioner för att begränsa smittspridningen. För dig som handlare är det viktigt att känna till att uttalanden på presskonferensen fortfarande syftar på de allmänna nationella råden från Folkhälsomyndigheten och att inga nya rättsakter har tillkommit.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida: Rekommendationer för minskad risk för smittspridning i handeln

Svensk Handel har haft en dialog med Folkhälsomyndigheten om hur dessa restriktioner ska tolkas i handeln. Nedan följer en sammanfattning för hur du som handlare kan arbeta med frågan om maxantal och mellandagsrea.

Svensk Handel vill också betona att smittläget är akut och det är viktigt att handeln hörsammar uppmaningarna från regeringen och Folkhälsomyndigheten och implementerar åtgärderna i så stor utsträckning som möjligt.

Maxantal

Beräkna antalet besökare i din butik för att kunna vidta lämpliga åtgärder

Regeringen har presenterat en åtgärd som innebär att butiker snarast ska sätta ett maxantal för butiken.

Svensk Handels rekommendation

Som handlare bör du beräkna hur många kunder som kan vistas i butiken samtidigt utan att det uppstår trängsel. Vi rekommenderar därför följande med anledning av rekommendationen att sätta ett maxantal för butiken:

 • Gör en bedömning av hur många kunder som lämpligen kan vistas i butiken samtidigt utifrån butikslokalens förutsättningar. Ta exempelvis hänsyn till butikslokalens storlek, möblemang, gångar och andra faktorer som kan innebära risk för trängsel. Utifrån denna bedömning kan det vara lämpligt att införa rutiner för slussning och att använda sig av trängselvärdar.
 • Notera att maxantalet varierar från butik till butik och att åtgärderna måste anpassas i varje enskild butik.
 • Det finns ingen precis beräkningsmodell för hur du räknar ut ett maxantal, utan du som handlare måste göra en enskild bedömning utifrån din butiksmiljö.
 • Det föreligger inget krav på att kommunicera ett maxantal till kunderna, utan syftet med rådet från Folkhälsomyndigheten är att internt kunna arbeta med frågan för att undvika trängsel.
 • Fastighetsägare i köpcentrum och gallerior har också ett ansvar för att begränsa trängsel. Ta därför kontakt med din fastighetsägare för att om möjligt samordna insatser för att undvika trängsel och smittspridning.

Mellandagsrea

Inget absolut förbud mot mellandagsrea - men det måste ske utan trängsel

I samband med presskonferensen nämndes mellandagsrean. Beskeden var inte helt tydliga och enkla att tolka. Svensk Handel har, efter kommunikation med Folkhälsomyndigheten, följande information:

 • Det är inte förbjudet att ha mellandagsrea men det måste ske på ett säkert och tryggt sätt.
 • Det ska inte förekomma trängsel eller leda till risk för ökad trängsel.
 • Handlaren har ett ansvar att kunna visa att lämpliga åtgärder vidtagits för att mellandagsrean kan se på ett säkert sätt. 
 • Om möjligt är rea i digitala försäljningskanaler att föredra framför fysisk butik.

Svensk Handels rekommendation

Som handlare ska du kunna visa att du vidtagit åtgärder för att minska trängsel. Vi rekommenderar därför följande med anledning av mellandagsrea:

 • Använd trängselvakter i de butiker där det behövs.
 • Dra ner på marknadsföringen och anpassa kommunikationen:
  • Minska marknadsföringen och anpassa dess budskap så att inte trängsel riskerar att uppstå.
  • Om det är möjligt, fokusera på digitala kanaler för mellandagsrea och kommunikation.
  • Fortsätt kommunicera till kunden att den bör komma förberedd, gärna ensam och på tider då färre personer besöker butiken.
 • Möblera så att trängsel inte uppstår i butiken.
 • Sprid ut kampanjvaror och erbjudanden.
 • Tillämpa slussning i de fall det krävs.

Ändringar för de butiker som har restaurang- och caféverksamhet

Det finns medlemmar som har restaurang- och caféverksamhet i anslutning till butikerna.

Från och med den 24 december sänker Folkhälsomyndigheten maxantalet för sällskap på restaurang från åtta till fyra personer.

Svensk Handels rekommendation

Som handlare med restaurang- och caféverksamhet ska du kunna visa att du vidtagit åtgärder för att efterleva kravet om maxantal i ett sällskap. Vi rekommenderar därför följande:

 • Anpassa storleken på borden så att endast fyra personer kan sitta vid varje bord.
 • Upprätta ett system för hur frågor i verksamheten ska hanteras, exempelvis hur större sällskap ska hanteras.
 • Dela på större sällskap så de får sitta vid flera olika bord.
 • Möblera på ett sätt så att trängsel inte kan uppkomma mellan borden.
  • Ett avstånd på minst 1 meter ska fortfarande gå att upprätthålla.
Publicerad: 2020.12.19 Senast uppdaterad: 2020.12.20 Kategori: Corona