Under 2018 försvann sex butiker om dagen

På ett år minskade antalet butiker med drygt 6 stycken per dag. Det innebär att 2 265 fysiska butiker försvann mellan 2017 och 2018.

Rapporten ”Handelns struktur och utveckling 2018” från HUI Research, på uppdrag av Handelsrådet, visar på tydliga förändringar inom detaljhandeln. Antalet fristående butiker krymper samtidigt som de kedjeanslutna butikerna ökar något både i antal och i omsättning.

Kedjorna ökar – de små butikerna minskar

Företagen blir färre men större och idag är majoriteten av butikerna i detaljhandeln kedjor som ökat till 84 procent av den totala omsättningen i butikshandeln. Minskningen av butiker har främst skett bland de fristående butikerna inom dagligvaruhandeln.

En stor drivkraft bakom skiftet är att fler konsumenter handlar via nätet. Trots att e-handeln utgjorde cirka en tiondel av försäljningen under 2018, stod den för hela tillväxten inom sällanköpshandeln, samtidigt som butikshandeln för första gången uppvisade negativ tillväxt.

Handeln genomgår en stor transformation som pressar lönsamheten för många handlare.

Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel

– Handeln genomgår en stor transformation som pressar lönsamheten för många handlare. Tillväxten inom handeln sker framförallt på nätet och där är konkurrensen internationell, säger Johan Davidson, chefsekonom på Svensk Handel.

Mellan 2017 och 2018 stängdes 4222 butiker samtidigt som 1957 butiker öppnades. Det innebär att nettotappet av butiker var cirka 6 butiker om dagen.

Läs rapporten Handelns struktur och utveckling på handelsradet.se >

Johan Davidson
Publicerad: 2020.01.23 Senast uppdaterad: 2020.01.23 Kategori: Avtal 2020

Skriv en kommentar