Varsel mot bemanningsföretag

I samband med avtalsförhandlingarna gällande kollektivavtalet för bemanningsanställda (Bemanningsavtalet), mellan Kompetensföretagen och LO, har LO varslat Kompetensföretagen om stridsåtgärder.

Varslet riktar sig mot bemanningsföretag som är medlemmar i Kompetensföretagen och som omfattas av Bemanningsavtalet. Men om stridsåtgärderna träder i kraft kan det få påverkan på verksamheterna hos kundföretag, det vill säga företag som anlitar bemanningsföretag.

Varslet avser stridsåtgärder i två delar.

Stridsåtgärder kan i en första del träda i kraft den 18 december kl 06.00. I denna del avser varslet samtliga bemanningsföretag som är medlemmar i Kompetensföretagen och som omfattas av Bemanningsavtalet. Varslet avser blockad mot nyanställning, övertid och mertid.

I en andra del kan ytterligare stridsåtgärder träda i kraft den 7 januari kl 06.00. I denna del avser varslet total arbetsnedläggelse och blockad mot allt arbete som utförs av anställda under Bemanningsavtalets tillämpningsområde på åtta angivna arbetsplatser hos kundföretag i olika branscher. Varslet hindrar inte att berörda kundföretag istället anställer personal för att upprätthålla sin produktion/verksamhet. Inom handeln är det ICA Sverige AB:s lager i Helsingborg som påverkas av denna andra del av varslet.

Medling har påbörjats mellan Kompetensföretagen och LO i syfte att lösa avtalsfrågorna innan eventuella stridsåtgärder träder i kraft.

En kopia av varslet finns tillgänglig på Kompetensföretagens hemsida.  

Publicerad: 2020.12.11 Senast uppdaterad: 2020.12.11 Kategori: Avtal 2020

Skriv en kommentar