Varsel om stridsåtgärder - Vad händer nu?

Handelsanställdas förbund har varslat om stridsåtgärder. Svensk Handel gör naturligtvis allt för att undvika konflikt och kommer att stödja och hjälpa våra medlemsföretag. Vi kontaktar alla de företag som är varslade och kommer att hålla daglig kontakt med dem för att hjälpa dem inför och under en eventuell konflikt.

Varsel innebär att medlare kallas in. Medlingsinstitutets medlare har till uppdrag att ta fram ett förslag till nytt avtal som kan accepteras av båda parter. Utgångspunkten för medlarna är de yrkanden som parterna lämnat inför förhandlingarna och det märke för löneförhöjningar som redan satts av parterna inom industrin.

Medlarna kommer att tala med Svensk Handel och Handelsanställdas förbund för att söka en lösning. Medlarna lägger bud efter det att de lyssnat på parterna. Ett första bud kan ibland följas av ytterligare bud för det fall någon av parterna tackat nej. 

Vilka stridsåtgärder har Handelsanställdas förbund varslat om?

Handelsanställdas förbund har varslat om total arbetsnedläggelse från och med den 13 november 2020 kl 10:00.

Om konflikten träder i kraft innebär det att medlemmar i Handelsanställdas förbund inte kommer att utföra arbete på angivna arbetsplatser.

Varslet omfattar 15 arbetsplatser och 1 478 anställda inom detaljhandeln samt nio arbetsplatser och 3 591 anställda inom partihandeln. Samtliga företag som omfattas av varslet kommer att kontaktas av Svensk Handel.

Varslet innebär att stora delar av handeln berörs direkt eller indirekt. Varuförsörjningen både till detaljhandeln och till industrin påverkas.

Varslet gäller total arbetsnedläggelse för de anställda som går under Detalj- och Lager och E-handelsavtalen på de varslade företagen, vilket innebär att medlemmar i Handelsanställdas förbund inte kommer att utföra något arbete på angivna arbetsplatser. Tjänstemän berörs inte. Mer information om vilka regler som gäller vid en konflikt samt information om vilka företag som berörs av strejken finns på Arbetsgivarguiden, www.svenskhandel.se.

Vad är bakgrunden till konflikten?

Industrins parter har träffat ett märkessättande avtal att gälla i 29 månader med en total kostnadsökning på 5,4 % som ska vara normerande för den svenska arbetsmarknaden (det s k ”märket”). Handels kräver löneökningar som sammantaget överstiger märket. 

Vad händer om Svensk Handel och Handelsanställdas förbund inte lyckas komma överens om ett nytt avtal?

Det finns ingen överdomare som avgör vilka regler eller förändringar i avtalen som ska beslutas. Det är helt enkelt parterna som måste komma överens. Om vi inte kan träffa ett nytt avtal kan resultatet i slutänden istället bli konflikt, d.v.s. strejk och lockout. Om medlarna inte lyckas ena parterna under varseltiden kan konflikt bryta ut.

Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut i handeln?

Stora delar av handeln har drabbats hårt av coronakrisen. Värst drabbad är partihandeln och sällanköpsvaruhandeln, exempelvis skor, kläder och klockor. Men även den specialiserade livsmedelshandeln, gränshandeln och handeln i cityområden har tappat stort i försäljning.

Hela sällanköpsvaruhandeln hade det också tufft redan innan coronapandemin bröt ut. Det är en följd av den pågående omstrukturering som drivs fram av att fler konsumenter handlar på nätet, och att det numer går att handla från i stort sett hela världen med bara några knapptryck i mobilen. Det skapar stark prispress och gör att många handlares marginaler är lövtunna.

Lönsamheten inom handeln har minskat varje år sedan 2015. Under coronakrisen har nya rekord slagits både när det gäller varsel inom handeln och antal anställda som på kort tid berörts av konkurser.

Publicerad: 2020.11.04 Senast uppdaterad: 2020.11.04 Kategori: Avtal 2020

Skriv en kommentar