2021

Förlängningar av stöd presenterade
2021.01.15

Förlängningar av stöd presenterade

I förlängningen av den nya pandemilagen signalerade regeringen att de avsåg att återkomma med förslag på stöd till de verksamheter som drabbats av pandemin. Nu har ett antal av dessa stödåtgärder presenterats.

Ny pandemilag, nya förordningar och nya föreskrifter och allmänna råd – det här bör du känna till som handlare
2021.01.10

Ny pandemilag – det här bör du känna till som handlare

I fredags röstade den nya pandemilagen igenom i riksdagen. Detta innebär nya regler och rekommendationer till handeln och allmänheten. I samband med den nya pandemilagen träder också nya förordningar och föreskrifter i kraft.

Pandemilagen träder i kraft - minst tio kvadratmeter till varje butiksbesökare
2021.01.09

Pandemilagen träder i kraft - minst tio kvadratmeter till varje butiksbesökare

Tio kvadratmeter butiksyta per kund och en skyldighet att tydliggöra hur många som kan besöka butiken samtidigt. Det blir de omedelbara konsekvenserna för handeln av den nya pandemilag som riksdagen antagit. Svensk Handel är fortsatt starkt kritiska till avsaknaden av nya stödåtgärder.

2