2021

Handelskonjunkturen: Anstånd med skatteinbetalningar viktigt för att rädda företag och jobb i handeln
2021.06.17

Handelskonjunkturen: Anstånd med skatten räddar jobb i handeln

Handeln är den bransch som beviljats mest anstånd med skatteinbetalningar – stora belopp som snart ska betalas tillbaka.

Lättnad av restriktioner: Regleringen om att handla ensam är upphävd
2021.06.17

Kravet om att handla ensam har upphört

Handlare behöver sedan 1 juni inte längre verka för att besökare handlar ensamma. Folkhälsomyndigheten avråder fortsatt enskilda att besöka platser där trängsel kan uppstp. Butiker och handelsplatser anser fortsatt vara en plats där trängselrisk finns.

Svensk Handel kommenterar beslutet i UTP-frågan
2021.06.10

Svensk Handel kommenterar beslutet i UTP-frågan

Riksdagen beslutade den 10 juni om den svenska lagstiftningen som implementerar EU:s UTP-direktiv. Efter behandlingen i miljö- och jordbruksskottet står det klart att Sverige inför en lagstiftning som kraftigt överimplementerar det ursprungliga EU-direktivet, inte minst avseende vilka företag som omfattas av lagstiftningen.

Skydda ditt företag från bedragare i sommar
2021.06.10

Skydda ditt företag från bedragare i sommar

Ordinarie personal på semester – då passar bedragare på. Under perioder då din verksamhet bemannas av vikarier och sommarpersonal saknas det ibland rutiner och kunskap kring fakturahanteringar och inkommande leveranser.

Rea i coronatider – tips att tänka på
2021.06.09

Rea i coronatider – tips att tänka på

Funderar du över hur din verksamhet ska agera inför sommarrean? I år behöver vi fortsätta beakta både regelverket kring rea och de krav som råder utifrån pandemilagen. Svensk Handel har sammanställt vad som gäller för rea i coronatider. 

Fler handlare säljer studentprodukter
2021.06.04

Fler handlare säljer studentprodukter

Trots att restriktioner lättas och samhället sakta öppnar upp kommer även årets studentfirande präglas av pandemin. Även om många kommer att delta på ett studentfirande är det också en hel del som följer firandet digitalt, i andra fall skjuts den stora festen på framtiden.

”Vi har gått från 30 till fem anställda”
2021.06.03

”Vi har gått från 30 till fem anställda”

Pandemin har haft en stor påverkan på den svenska handeln, från Ystad i söder till Riksgränsen i norr, där Petter Nilsson är ICA-handlare. Under pandemins dryga 15 månader har de varit med om både stora turisttapp och en total avsaknad av den livsviktiga gränshandeln.

Nya regler för butiker med mer än 500 besökare i butiken
2021.06.01

Nya regler för butiker med mer än 500 besökare

Samhället börjar så smått att åter öppna upp. Från och med den 1 juni finns ej längre den så kallade 500-regeln, vilket var ett maxtak på hur många personer som samtidigt fick vistas i butikslokalen.
Läget i handeln 2021 – sammanfattande prognosbild
2021.05.31

Läget i handeln 2021 – sammanfattande prognosbild

I Svensk Handels rapport Läget i handeln redovisas två scenarier för handeln fram till 2030. För handeln som helhet väntas antalet anställda minska med mellan 2 och 7 procent, vilket motsvarar mellan cirka 8 000 och 35 000 anställda.

I sommar blir turisterna viktigare än någonsin
2021.05.25

I sommar blir turisterna viktigare än någonsin

Det blir en Svemester för de allra flesta även denna sommar, men de internationella turisterna kommer så småningom att återvända i takt med att pandemin släpper sitt grepp. Detta skapar stora möjligheter för svenska handlare.

Tillsynen av pandemilagen fortsätter – vanligaste bristerna i handeln
2021.05.19

Efter Länsstyrelsens tillsyn - områden för handeln att uppmärksamma

Uppdaterad 18 maj: Sedan den 10 januari har handeln omfattats av pandemilagen. Länsstyrelsernas tillsyn visar att handelns efterlevnad är hög, men att det finns områden där handeln har anledning att vara extra uppmärksam.

IT-relaterad brottslighet – expertkunskap och lärdomar från branschen
2021.05.07

IT-relaterad brottslighet – expertkunskap och lärdomar från branschen

Bedrägerier och IT-brott är ett växande problem för svenska företag. Vartannat handelsföretag utsattes för IT-relaterade brott under 2020. Ta del av det webbinarium i ämnet som sändes under Säkerhetsveckan 2021.

Handelsbranschen kraftsamlar – Föreningen Svensk Digital Handel upplöses
2021.05.07

Handelsbranschen kraftsamlar – Föreningen Svensk Digital Handel upplöses

Föreningen Svensk Digital Handels medlemmar har nu röstat ja till att upplösa föreningen. Näringspolitiska frågor kopplade till föreningen kommer nu att föras in under Svensk Handels paraply.

Nominera dina kandidater till Retail Awards!
2021.05.06

Nominera dina kandidater till Retail Awards!

På årets Retail Awards lyfter vi detaljhandelns stjärnor. Nio framgångsrika företag, personer och satsningar ska koras på handelns stora gala den 20 oktober.

Svensk Handel deltar i forskningsprojekt om hyresförhandlingar
2021.05.05

Svensk Handel deltar i forskningsprojekt om hyresförhandlingar

Hyresförhandlingars utfall är av stor betydelse för både lokalhyresgäster och fastighetsägare. Det är därför angeläget att förstå mer om hur hyror förhandlas och vilka faktorer som påverkar utfallet.