Anmäl brott på minuten med Svensk Handels säkerhetsapp

För att bidra till en trygg och säker arbetsplats för handeln har Svensk Handel tagit fram den kostnadsfria appen Säkerhetscenter där du kan anmäla säkerhetshändelser till polis samt ta del av varningar i ditt närområde.

Majoriteten av brotten som sker i handeln anmäls inte. Enligt Svensk Handels Trygghetsbarometer 2020 polisanmäldes enbart 36 procent av alla butiksstölder. Stora mörkertal är ett problem, då det gör att frågan kring butiksbrott riskerar att hamna i skymundan.

För att tydliggöra problemet är det viktigt att anmäla alla brott som sker i butik

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel

- Brottsligheten som drabbar handeln är på oacceptabelt höga nivåer. Svensk Handel vill att beslutsfattare och rättsväsende tar brotten som drabbar handeln på allvar. För att tydliggöra problemet är det viktigt att anmäla alla brott som sker i butik, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Med hjälp av appen kan du anmäla polisanmäla brott på under en minut.

Varnar om pågående brottslighet

Anmälningar som görs till Svensk Handels Säkerhetscenter gagnar även andra. Genom notiser kan man ta del av varningar om pågående bedrägerier, stöldligor, samt information om aktuella bluffakturor och företag som finns på Varningslistan. Du får även notiser om pågående polisutryckningar i ditt område.

Appen erbjuder även andra funktioner som underlättar det brottsförebyggande arbetet. Det går att skapa grupper för specifika branscher eller ett visst närområde.

- Grupperna fungerar som nätverk där man kan dela viktig säkerhetsinformation för att stötta varandra och förebygga brott, säger Per Geijer.

Vidare finns även andra funktioner som kan underlätta i det brottsförebyggande arbetet. Appen uppdateras kontinuerligt med råd och tips för hur du kan öka tryggheten i din verksamhet.

Frågan kring butiksbrott kommer högre upp på den politiska dagordningen ju fler brott som anmäls. Statistik från appen hjälper Svensk Handel att driva opinion kring säkerhetsfrågor. I dag står den för ca 20% av det totala inflödet till polisen när det gäller anmälda stölder i butik.

Appen ”Säkerhetscenter” finns tillgänglig på såväl App Store som på Google Play. Ladda ner den redan idag och var med och bidra till ett tryggare arbetsklimat för Sveriges handlare.

Ladda ner appen Säkerhetscenter här! iPhone / Android 

 

Fakta

Om Säkerhetscenter

  • Polisanmäl brott på under minuten
  • Ta del av information kring pågående bedrägerier och stöldligor
  • Aktuella råd och tips för att öka tryggheten i din verksamhet
  • Tillgänglig kostnadsfritt via App Store och Google Play

 

Publicerad: 2021.03.24 Senast uppdaterad: 2021.03.24

Skriv en kommentar