Det handlar om hyran - var med och påverka

Hyreskostnaden har blivit en utmanande utgiftspost i takt med att marginalerna blivit allt mer ansträngda. Många handlare vittnar om att hyressättningen behöver anpassas till dagens förutsättningar. 

I takt med att handeln har digitaliserats har förutsättningarna för detaljhandeln här i Sverige förändrats dramatiskt. Detaljhandelsföretag konkurrerar nu på en global marknad och behöver anpassa sina priser därefter. Kostnaderna är dock lokala och kostnadsläget i Sverige är högt både när det gäller personal och hyror. Svensk Handel arbetar med båda frågorna men kommer nu att sätta ett tydligare fokus på hyresfrågan - och behöver nu er hjälp. Ett av huvudproblemen är att det i dag saknas transparens på hyresmarknaden. Fastighetsägarna har ett informationsövertag vilket försvårar arbetet för handeln. En sundare maktbalans behövs.

För att få en tydligare bild av hyressituationen har Svensk Handel beslutat att bygga en egen hyresdatabas. För att bli tydliga i debatten och ge er bra underlag till era hyresdiskussioner behöver vi dela data med varandra. Den hyresdata som idag är allmänt tillgänglig är svag och ofullständig. Med ett eget dataunderlag, byggt för handeln av handeln, kan Svensk Handel göra analyser och dra slutsatser som kommer att kunna leda till förändring på riktigt.

De medlemmar som deltar och bidrar med sin hyresdata kommer att få tillgång till materialet på en övergripande nivå och kommer att kunna göra jämförelser med egna data. Hyresdatabasen ger även Svensk Handel underlag för att ta en tydligare position i hyresfrågan och därmed sätta fokus på en av detaljhandelns stora kostnader.  

Svensk Handel uppmanar nu medlemmar att engagera sig och delta i arbetet med hyresdatabasen. Det är endast med hjälp av er som vi kan genomföra detta och tillsammans påverka utvecklingen i hyresfrågan. I första steget vänder vi oss till sällanköpsvaruhandlare med minst 10 butiker som hyr lokal i stadskärnor eller köpcentrum.

All data hanteras med strikt sekretess. Ingen enskild butik eller uppgiftslämnare kan urskiljas.

Tveka inte, utan anmäl intresse till hyresdatabasen@hui.se för mer information redan idag. Har du ytterligare frågor om Svensk Handels arbete med hyresfrågor, kontakta gärna Elisabet Elmsäter Vegsö.

Elisabet Elmsäter Vegsö
Publicerad: 2021.04.21 Senast uppdaterad: 2021.04.21 Kategori: Hyresfrågor Nyheter 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2021-04-22 10:57
22 apr 2021 kl 10:57

Tycker detta är ett bra initiativ, inte minst med tanke på framtiden, butik kontra e-handeln!