Handla ensam – vilket ansvar har handeln?

Svensk Handel har haft en löpande dialog med Folkhälsomyndigheten. Nedan är en sammanfattning av det som gäller för dig som handlare kring det nya kravet om att handla ensam. 

Sedan 6e mars ska du som handlare vidta lämpliga åtgärder för att besökare och kunder ska handla ensamma. Regeringen har meddelat (31/3) att restriktionen förlängs till 3 maj.

För att nå upp till kravet ska du som handlare:

1) Aktivt informera om att besökare och kunder ska i möjliga mån besöka butiken ensamma.

Information kan exempelvis lämnas genom:

  • Skyltar som påminner kunden om det individuella ansvaret.
  • Information på webbplats och i sociala medier.

Svensk Handel har tillsammans med Handelsanställdas förbund tagit fram ett nytt skyltmaterial som uppmanar kunder att handla ensamma.

2) Verka för att sällskap med fler än en person delas upp, om möjligt. 

Detta krav kan exempelvis uppnås genom att:

  • Göra utrop i högtalarsystem.
  • Ha entrévärdar som påminner om detta vid inpassager.

Undantag från regeln att handla ensam

Barn och personer som behöver stöd undantas från regeln att handla ensam. Detta gäller enbart yngre barn. Äldre barn och ungdomar som besöker handelsplatsen i grupp, antingen i sällskap med en vuxen eller tillsammans med andra barn, undantas med andra ord inte från huvudregeln. Notera att personalen inte har rätt att fråga kunderna och besökarna om personlig information, exempelvis varför en kund behöver stöd i samband med besöket på handelsplatsen.

Ytterligare ett undantag gäller otympliga och tunga varor. Vissa varor kan kunderna inte handla ensamma, och i dessa fall är ett undantag från att handla ensam befogat. Butiken bör dock aktivt arbeta med att möjliggöra att fler än en person vistas på handelsplatsen under en så kort tid som möjligt. Detta kan exempelvis göras genom att:

  • Ha digital konsultation
  • Erbjuda avlämning utomhus
  • Erbjuda avlämning till bilen
  • Använda separata varuutlämningar
  • Tidsbokningar för konsultationer och separera dessa från övrig butiksmiljö, om möjligt

Tillsynen kommer fokusera på att verksamheten aktivt har vidtagit åtgärder och dokumenterat dessa.

Detta innebär INTE kravet

Det är viktigt att känna till att det aldrig är personalens skyldighet att dela upp familjer eller grupper som besöker handelsplatser. Handeln och dess anställda saknar idag möjlighet att avvisa eller förhindra personer tillträde till butikens lokaler. Personalens säkerhet måste alltid prioriteras och det är mot bakgrund av detta inget krav att personalen delar upp eller muntligen informerar om kravet att handla ensam direkt till kunder och besökare.

För att inte utsätta personalen för otrevliga, hotfulla och farliga situationer rekommenderar Svensk Handel att information istället lämnas på andra mer lämpliga sätt, som genom skyltning, utrop och information i digitala kanaler.

Uppdaterad riktlinje från Svensk Handel och nytt medlemsmaterial

Med anledning av de nya kraven har Svensk Handel uppdaterat handelns gemensamma riktlinje för smittskyddsåtgärder inom handeln. Du hittar den senaste versionen här.

Vi har också tagit fram en handlingsplan till dig som handlare, för att underlätta ditt arbete med dokumentation av de vidtagna åtgärderna och som du kan visa upp vid en eventuell tillsyn. Handlingsplanen är en standardmall och måste anpassas efter varje enskild verksamhet. Du hittar den här.

För att uppfylla kravet att vidta åtgärder för att kunder och besökare handlar ensamma har Svensk Handel tagit fram skyltmaterial som du som handlare kan hänga upp direkt i butiken. Skyltmaterial hittar du här.

Publicerad: 2021.03.10 Senast uppdaterad: 2021.04.01 Kategori: Corona 1

Skriv en kommentar

Kommentarer (1)

Kommentar skapad 2021-03-11 08:38 Svensk Handel
11 mar 2021 kl 08:38

Testar!