Införandet av engångsplastdirektivet försenas

Det har sedan i våras arbetats med att ta fram svensk lagstiftning för att leva upp till EU:s engångsplastdirektiv (SUP:en). Enligt direktivet ska vissa produkter som till exempel sugrör, plastbestick, plasttallrikar förbjudas från och med 3 juli 2021. Samtidigt ska vissa produkter som muggar, våtservetter och tamponger få ett märkningskrav. Regeringen har dock meddelat att införandet av direktivet kommer att försenas.  

Europaparlamentets och rådets direktiv (2019/904) om minskning av vissa plastprodukters inverkan på miljön, det så kallade engångsplastdirektivet antogs under sommaren 2019 och syftar till att förebygga och minska vissa plastprodukters inverkan på miljön, särskilt vattenmiljön.

Direktivet ska vara implementerat i medlemsländerna senast den 3 juli 2021 men Regeringen har under sommaren meddelat att införandet kommer att försenas i Sverige då ”planen är att alla förslag som innefattar genomförandet av engångsplastdirektivet ska beslutas samlat”. Det kommer vara möjligt först efter att Riksdagen beslutat om lagändringar som innehåller olika bemyndiganden samt att Sverige anmält vissa av förslagen till EU-kommissionen. Bemyndigandena föreslås träda i kraft den 1 november 2021. Först därefter kan Regeringen fatta beslut om de olika förordningarna.

I och med förseningen kommer kraven nu att skjutas fram i Sverige. För dig som företagare innebär detta att det därmed är fortsatt möjligt att använda vissa produkter på den svenska marknaden som till exempel sugrör, plastbestick och plasttallrikar. Detsamma gäller för kravet på märkning som ännu inte finns på plats. Dock kan man som aktör givetvis redan nu välja att märka produkterna enligt förordningen.

Svensk Handel har varit engagerad i frågan sedan direktivet antogs på EU-nivå och arbetet kommer att fortsätta. Svensk Handel har också när dialog med ansvariga personer på Naturvårdsverket.

För ytterligare information om engångsplastdirektivet ber vi att få hänvisa till Naturvårdsverkets och Regeringens hemsidor som uppdateras kontinuerligt i frågan.

Ann Christiansson
Publicerad: 2021.08.13 Senast uppdaterad: 2021.08.13 Kategori: Hållbar handel Nyheter