Lagen om tillträdesförbud – detta vet vi hittills

Den 1 mars trädde lagen om tillträdesförbud äntligen i kraft. Lagen är ett efterlängtat verktyg i svenska handlares kamp för tryggare butiksmiljöer. Svensk Handel har tagit emot många samtal från medlemmar under de senaste veckorna och försöker här nedan reda ut lagens centrala delar.

Den nya lagen innebär att åklagare kan besluta om ett tidsbegränsat tillträdesförbud till en specifik butik för individer som vid upprepade tillfällen utsätter butiken eller dess anställda för brott. Så vitt Svensk Handel uppfattat lagen så ska brott vara polisanmälda, men förbud kan också beslutas innan en dom har fallit. Det centrala är att kunna påvisa ett beteende där en individ systematiskt utsätter butiken för brottsliga gärningar. Det är därför viktigt att notera när dessa individer begår brott och att polisanmäla vid varje tillfälle.

Åklagare kan få en signal av polis eller en butik om att en viss individ utsätter butiken för brott och kan då besluta om ett tillträdesförbud. Den som bryter mot förbudet kan dömas till böter eller fängelse i upp till sex månader.

Hur ska det fungera i praktiken? Innebär lagen ökade risker för oss handlare? Kommer lagen förändra något om det bara kommer dömas ut böter? Frågorna kring den nya lagen är många bland Svensk Handels medlemmar.

Vissa frågor kommer inte kunna besvaras innan lagen tillämpats och prövats ordentligt, men Svensk Handel kommer att följa utvecklingen noga och hjälpa till att driva ärenden som vi anser vara principiellt intressanta. Här kommer svar på några vanligt förekommande frågor.

Personal ska inte behöva agera polis i butiksentréer

Själva poängen med tillträdesförbudet är att handlare ska slippa utsätta sig själva eller sin butikspersonal för onödig risk. Tanken är att butiken istället kan ringa polis och förse dem med bildbevis från butikskameror. Tillträdesförbudet är personligt, vilket innebär att individen redan är identifierad. Gärningen är alltså bevisad så fort det syns att personen är inne i butiken. För handlare och anställda är det säkrast att använda sig av just kamerabilder eller vittnen i efterhand

Det ska dock nämnas att då fängelse finns i straffskalan så har var och en rätt att gripa någon som bryter mot förbudet för att sedan överlämna personen till polis, alltså ett så kallat envarsgripande.

>> Svensk Handels säkerhetschef, Per Geijer, intervjuas i SVT med anledning av den nya lagen.

Vilka omfattas av tillträdesförbudet?

Lagstiftningen syftar till att hantera dem som på allvar skadar butiken eller dess anställda. Rent konkret handlar det om individer som får anställda inom handeln att inte vilja gå till jobbet på morgonen. Även synnerligen brottsaktiva butikstjuvar kan bli föremål för ett tillträdesförbud, men lagen siktar inte i in sig på individer som begår enstaka brott och som kan hanteras på andra sätt. 

Det ska också nämnas att det för personer som omfattas av tillträdesförbudet också finns lättnader i regelverket kring registerhållning. Detta för att butikerna ska kunna hålla ordning på individer som har ett aktivt tillträdesförbud. Svensk Handel kommer att ta fram råd och riktlinjer kring detta tillsammans med råd för hur tillträdesförbudet ska hanteras i praktiken. 

Med det sagt så är Svensk Handel medvetna om att påföljderna vid mängdbrott måste ses över och skärpas. Sannolikt kommer vi att uppleva samma utmaningar kring tillträdesförbudet. Svensk Handel kommer arbeta vidare med påföljdsfrågan, men vi tror och hoppas att tillträdesförbudet redan från dag ett kommer att förbättra situationen för många butiker ute i landet.

Att få lagen om tillträdesförbud på plats var den första utmaningen, men redan nu påbörjas arbetet för att lagen också ska ge en faktisk effekt. För att lagen ska fungera i praktiken krävs det att åklagare snabbt sätter sig in i ärenden och beslutar om förbud utan onödig fördröjning. Detsamma gäller även för brott mot förbuden. Påföljderna ska vara kännbara.

>> Ladda ner Svensk Handels app Säkerhetscenter – det mest effektiva sättet för dig som handlare att anmäla brott i butik. 

Publicerad: 2021.02.24 Senast uppdaterad: 2021.02.24 Kategorier: Säkerhet, Säkerhet 2

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)

Kommentar skapad 2021-03-03 15:55
03 mar 2021 kl 15:55

Äntligen! Vi har en individ som återkommande går in i butiken och äter sig mätt, vi har avråtts av polis att konfrontera honom eftersom han bedöms vara farlig. Vi behöver förstås ett beslut om tillträdesförbud omgående. Vi måsta värna våra anställdas arbetsmiljö!

Kommentar skapad 2021-03-01 11:37
01 mar 2021 kl 11:37

Mycket bra! Vi befinner oss i en situation där vi känner olust att gå till jobbet pga återkommande stölder av en och samma person. Polisanälningar är gjorda och vederbörande är välkänd hos polis, väktare och tyvärr många andra handlare. Inget händer dock. Han går med de stulna kläderna på sig. Anmälning gjord, och vi kan inte göra något. Ett rent hån att detta kan få ske! Han missbrukar även och har påträffats med vassa föremål på sig så vi är rädda att göra något. Vi välkomnar förslaget och hoppas verkligen att det verkställs och som ni skriver, "utan onödig fördröjning".