Lättnader av restriktioner för handeln från 15 juli

Från och med den 15 juli gäller inte längre regeln om 10 kvadratmeter per kund/besökare. Svensk Handel vill dock påminna om vikten att fortsätta vidta åtgärder i din verksamhet för att minska smittspridningen i samhället. Här sammanfattar vi vad som gäller från 15 juli 2021.

Maxantalet försvinner

Handeln har nu inte längre har krav på sig att beräkna maxantal för besökare (beräkningsregeln om 10 kvadratmeter per kund/besökare). Det innebär också att maxantalet kunder inte behöver anslås, dokumenteras eller säkerställas. Din verksamhet kan välkomna kunder i full kapacitet i butikslokalerna igen, men det får absolut inte riskera att uppstå trängsel. 

Regler som fortfarande gäller för handeln 

För att leva upp till kraven i pandemilagen och förordningen som syftar till att minska smittspridningen i samhället föreskrivs fortfarande vissa krav på handeln, som också kan föranleda tillsyn från Länsstyrelserna. Det är därför viktigt att fortsatt vidta lämpliga åtgärder ute i din verksamhet. 

Följande krav gäller fortsatt från 15 juli: 

 1. Informera kunder och besökare om hur smittspridning kan undvikas.
 2. Erbjud kunder och besökare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjud handdesinfektion.
 3. Dokumentera skriftligt de övriga smittskyddsåtgärder som din verksamhet har vidtagit.
 4. Följ upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 5. Säkerställ att din personal får den information de behöver om hygienåtgärder som förhindrar smittspridning.
 6. Håll dig informerad om särskilda rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och den regionala smittskyddsläkaren.

Notera att ansvaret för att hålla avstånd till andra besökare och kunder samt att respektera trängselreglerna gäller både för verksamheten och för den enskilde kunden/besökaren. 

Exempel på åtgärder för din butik eller verksamhet:

 • Sätt upp affischer eller liknande där kunder, besökare, personal och övriga som besöker butiken påminns om vikten av att fortsatt hålla avstånd.
 • Påminn kunderna om att hålla avstånd, genom exempelvis utrop i högtalarsystem. 
 • Markera ut avstånd på golvet och på platser där trängsel riskerar att uppstå. 
 • Möblera om och anpassa lokalerna så att trängsel undviks. 
 • Anvisa kunden i vilken riktning hen bör röra sig i butiken.
 • Markera ut och anvisa till särskilda in-och utpassager.
 • Erbjud och anpassa digitala alternativ till att handla i fysisk butik om det är möjligt. 
 • Placera ut handdesinfektion på lämpliga platser i lokalen. 
 • Anpassa öppettiderna samt informera om tider då det är mindre risk för trängsel i butiken.
 • Förbered ett system för slussning – om trängsel riskerar att uppstå i lokalerna.

Ytterligare anpassningar väntas i september och under hösten

För handeln innebär dessa lättnader att vi återgår till ett läge som vi befann oss i före pandemilagen trädde i kraft, det vill säga att vi arbetar med aktiva åtgärder för att se till att avstånd kan hållas och att trängsel undviks. För att efterleva de krav som fortfarande finns på handeln kan du ta hjälp av det material och den vägledning vi tagit fram med anledning av Covid-19.

Allt material hittar du här: Coronaviruset: det här gäller - Svensk Handel

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har meddelat att de kommer vidta ytterligare anpassningar i september samt under hösten. Svensk Handel har under våren arbetat med Folkhälsomyndigheten kring hur ett återöppnande skulle kunna gå till. Det är mycket glädjande att se att de föreslagna åtgärderna nu blir verklighet och att vi kan återgå till anpassade åtgärder ute i verksamheterna.

 

Sofia Stigmar
Publicerad: 2021.07.13 Senast uppdaterad: 2021.07.13 Kategori: Corona

Skriv en kommentar