Medlemmar frågar: ”Får jag kräva vaccinationsbevis för att besöka butiken?”

Svensk Handel får en del frågor från medlemmar som undrar vilka krav de kan ställa på att kunder som besöker deras butiker är vaccinerade. Även om en vaccinerad befolkning är den enda vägen ut ur pandemin avråds handlare att kräva vaccinationsbevis. 

Svensk Handel står bakom regeringen och Folkhälsomyndighetens rekommendation till allmänheten om att alla ska vaccinera sig. Ett samhälle med hög vaccinationsgrad kan successivt återgå till mer normala omständigheter utan att riskera ökad smittspridning.

Som handlare får du uppmuntra dina besökare och kunder att vaccinera sig, men du saknar möjlighet att porta de som inte är vaccinerade. Det finns idag ingen regel i covid-19 lagen, eller i annan motsvarande rättsakt, som ger handlare mandat att kräva vaccination för att kunderna ska få besöka handelsplatsen.

­- Handelsplatser räknas som allmänna platser, vilket gör att du som handlare inte har någon lagstadgad rätt att neka personer tillträde till platsen om de inte är vaccinerade, förklarar Sofia Stigmar, jurist på Svensk Handel.

Därför avråder Svensk Handel medlemmar från att informera kunder om att vaccinationsbevis krävs för att få besöka butiken. Det du som handlare i stället har rätt och bör göra är att informera om hur smittspridning kan minskas, bland annat genom att uppmuntra dina besökare och kunder att ta vaccin.

Medlemsexklusivt: På Arbetsgivarguiden reder Svensk Handel ut vad som gäller för vaccination av anställda

Sofia Stigmar
Publicerad: 2021.09.09 Senast uppdaterad: 2021.09.09 Kategori: Corona