Hyresstöd kan förlängas till september - detta gäller

Regeringen har sedan tidigare meddelat att hyresstödet ska gälla till och med andra kvartalet i år. Under onsdagen (19/5) kom besked att stödet föreslås förlängas igen och även ska gälla för det tredje kvartalet.

För att handlaren ska få del av stödet måste en överenskommelse om sänkt hyra göras med fastighetsägaren. Det är också fastighetsägaren som ansöker om stödet. Stödet är utformat så att hyresvärdar som sänker den fasta hyran för hyresgäster under första och andra kvartalet 2021 ges kompensation med 50 procent av den nedsatta fasta hyran. Motsvarande system är föreslaget för tredje kvartalet.

Överenskommelse senast 31 maj

En överenskommelse mellan hyresvärden och hyresgästen om rabatt på hyran ska ha tecknats skriftligen senast den 31 maj 2021 när det gäller första kvartalet. Fastighetsägaren kan sedan fram till och med 30 juni ansöka om stödet. Ansökningsperioden för andra och tredje kvartalet är ännu inte presenterade.

Ett befintligt hyresförhållande mellan hyresvärden och hyresgästen ska finnas senast per den 31 december för att det ska vara möjligt att söka om stödet.

Maxtak på 800 000 euro

Notera att det finns ett tak för stödet på 800 000 euro. I det beloppet ingår också hyresstöd som avser andra kvartalet 2020, första kvartalet 2021, andra kvartalet 2021 och det nu föreslagna stödet för tredje kvartalet samt omställningsstöd för juni och juli 2020.

När stödets storlek bestäms ska hänsyn tas till de stöd som beviljats andra hyresvärdar för samma hyresgäst eller till ett annat företag i samma koncern som hyresgästen.

Svensk Handel vill också uppmärksamma att när det gäller statsstöd får man inte begära ersättning för samma kostnad från fler stöd. Då både omställningsstödet och hyresstödet innefattar hyreskostnader innebär det att vid ett eventuellt mottaget hyresstöd ska detta räknas av mot sökt omställningsstöd för motsvarande period om man även här har sökt stöd för hyreskostnaderna. För vissa hyresgäster kommer hyresstödet att vara mer gynnsamt om man får till en överenskommelse med hyresvärden än vad omställningsstödet är.

Regeringen arbetar nu för att stödet för det andra och tredje kvartalet ska komma på plats, men då det handlar om statsstöd måste satsningen först godkännas av EU-kommissionen.

Svensk Handel: Hyresstödet har inte nått ut

I ett läge där många handlare är i stort behov av tillfälliga hyreslättnader är Svensk Handel bekymrade över att stödet inte når ut i tillräcklig omfattning. Det krävs att fastighetsägaren agerar för att handlaren ska få chans till det statliga stödet som är menat för hyresgästerna, en konstruktion som Svensk Handel anser inte har fungerat. 

Svensk Handel uppmanar handlare som drabbats hårt av pandemin att ligga på hyresvärdarna så att de avsatta statliga stöden används av de som de är konstruerade för.

- Fastighetsägare har alla skäl i världen att stötta sunda handelsföretag. Ett samarbete där vi gemensamt hittar lösningar för att klara oss igenom hela pandemin är ett ömsesidigt intresse, ingen vill se tomma butikslokaler, säger Mats Hedenström, näringspolitisk chef på Svensk Handel.

Publicerad: 2021.05.05 Senast uppdaterad: 2021.05.20 Kategori: Hyresfrågor Nyheter 3

Skriv en kommentar

Kommentarer (3)

Kommentar skapad 2021-06-22 12:07
22 jun 2021 kl 12:07

Problemet med utformningen av det här stödet är att man är beroende av hyresvärdens goda vilja som i sin tur kan skapa snedvriden konkurrens. En restaurang med en generös hyresvärd kan få 100% reducering av hyran och en annan (kanske 100 meter bort) med en snål sådan får ingen rabatt alls.

Kommentar skapad 2021-05-20 16:26
20 maj 2021 kl 16:26

Tacksam för stödet givetvis! Jag anser dock att hyresvärden blir hårt ansatt! Det är enorma intäkter de blir utan! Hyresvärdar/fastighetsägare har inte alltid djupa fickor...

Kommentar skapad 2021-05-20 18:43
20 maj 2021 kl 18:43

Å andra sidan kan man ju säja att hyresvärdarna får ta en mindre smäll nu om man sänker hyrorna, än om företagen som hyr går i konkurs! Som det är här i Strömstad just nu, så riskerar hyresvärdarna en hel del tomma lokaler om inte gränsen mot Norge öppnar snart. Och risken är nog rätt stor att de i så fall får behålla de tomma lokalerna under en längre tid framåt!

Kommentar skapad 2021-05-20 16:19
20 maj 2021 kl 16:19

"Snar hjälp är bästa hjälp "!
eller
"Medan gräset gror, dör kon" !
Ove