Nedstängningsstöd täcker fasta kostnader

Regeringen förbereder för att stänga ned stora delar av näringslivet om en tredje coronavåg skulle slå till. Företag som tvingas stänga igen ska få full täckning för fasta kostnader och lönekostnader. 

Regeringen har presenterat en utökning av det nedstängningsstöd som bland annat Svensk Handel har efterfrågat under en längre tid. Nu ska nedstängningsstödet även omfatta lönekostnader.

- En nedstängning av näringslivet har en hög prislapp och måste användas som en absolut sista utväg. Samtidigt är det välkommet att handelns företag fått ett tydligt besked om att regeringen står för fasta kostnaderna och även lönekostnader om en nedstängning blir verklighet, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Mot bakgrund av att handeln har klarat av arbetet med att efterleva pandemilagen och förebygga smittspridning framhåller Svensk Handel, bland annat i sitt remissvar, att en eventuell nedstängning alltid måste grunda sig på en bedömning av det aktuella smittläget.

”Stöden måste nå ut snabbare”

Utöver nedstängningsstödet har regeringen presenterat en förlängning av omställningsstödet, utökade möjligheter till korttidsarbete och anstånd med skatteinbetalningar.

På pressträffen adresserade regeringen att åtgärder ska vidtas för att minska handläggningstiderna, vilket är en fråga Svensk Handel drivit under en längre tid.

Vi är ett år in i pandemin och reserverna är tömda, stöden måste nå ut snabbare

- Eftersläpningen i tillsättandet av stödåtgärder i kombination med alltför långa handläggningstider har gjort att krisande företag fått vänta för länge på att få stöden utbetalade. Vi är ett år in i pandemin och reserverna är tömda, stöden måste nå ut snabbare, säger Karin Johansson.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.02.23 Senast uppdaterad: 2021.03.01 Kategori: Corona

Skriv en kommentar