Nya resurseffektiviseringskrav inom ekodesign – vad gäller?

Den 1 mars trädde nya ekodesignsförordningar i kraft för vissa vitvaror och TV-apparater och för första gången införs så kallade ”resurseffektivitetskrav”, vilket är krav för att förlänga produkters livslängd genom krav på reparerbarhet och återvinningsbarhet.

Svensk Handel länkar nedan information som kan underlätta för dig som konsument och återförsäljare

Tanken är att krav på förbättrad produktdesign i slutändan ska leda till mer hållbara produkter som också är lättare att reparera, återanvända och återvinna. I led med detta inför även krav på design som förenklar reparation genom att reservdelar ska vara möjliga att byta med vanliga verktyg och utan att produkten skadas. Detta gäller för hela värdekedjan.

Läs mer om de nya kraven på Energimyndighetens hemsida >>

De produkter som omfattas av resurseffektiviseringskravet under 2021 är kylar och frysar för hushåll, bildskärmar, diskmaskiner, tvättmaskiner, svetsutrustning för professionellt bruk och kylar och frysar för handeln.

Resurseffektivitetskrav genom ekodesign >>

Ta del av information kring ekodesign-direktivet på Energimyndighetens hemsida >>

Svensk Handel har fått möjlighet att ställa frågor till Energimyndigheten gällande frågan kring vem som ska tillhandahålla reservdelar.

  1. Räcker det att reservdelar finns hos producenten (varumärkesägaren) eller ska de finns ute hos återförsäljaren?  
    Kraven gäller för tillverkare, importörer och representanter.

  2. Ska reservdelar kunna säljas separat eller är det kopplat till när en produkt är trasig och behöver lagas?
    De ska finnas tillgängliga, oberoende av om en produkt är trasig. Vissa reservdelar ska finnas tillgängliga till konsument, och vissa endast till professionella reparatörer (vilka definieras i respektive produktförordning och de har ett särskilt tillvägagångssätt för att bli godkända).

  3. Finns det listat vilken typ av reservdelar som ska finnas tillgängliga för respektive produktgrupp?
    Ja, reservdelarna listas, se i respektive produktförordning

Vi vill även passa på att tipsa om två digitala informationsmöten som kommer att kretsa kring de nya ekodesignkraven och hur övergången till en ny energimärkning för ljuskällor kommer att ske.

Dessa äger rum via webb den 23 och 24 mars mellan 08:30-09:15. Samma information kommer att tas upp vid båda mötestillfällena, så anmäl dig till den tid som passar dig bäst. En länk kommer skickas ut till alla som anmäler sig.

Du anmäler dig genom att maila konferensen.stockholm@energimyndigheten.se och ange vilket av mötestillfällena du vill ansluta till. Missa inte att anmäla dig senast klockan 14 dagen innan informationsmötet!

Ann Christiansson
Publicerad: 2021.03.10 Senast uppdaterad: 2021.03.10 Kategori: Hållbar handel Nyheter

Skriv en kommentar