Nytt maxtak på 500 i varuhus – detta gäller

Fortsatt gäller kravet om maxantal i butiker där varje kund ska ha 10 kvadratmeter. För stora butiker och varuhus tillkommer ett maxtak på 500 kunder. Svensk Handel reder ut vad som gäller. 

31 januari meddelade regeringen att restriktionerna mot handeln och övriga samhället förlängs till 3 maj. Det innebär att kraven på handeln att beräkna, dokumentera, säkerställa och anslå ett maxantal ligger kvar.

Maxantalet räknas ut genom att beräkna den tillgängliga ytan i butiken där besökare och kunder vistas. Den tillgängliga ytan räknas ut genom att utgå ifrån verksamhetens totala antal kvadratmeter och sedan göra avdrag för eventuella fasta möbler och inventarier. Denna siffra delas sedan med 10, då varje kund ska tillgå 10 kvadratmeter av den tillgängliga ytan.

Träffar verksamheter med över 5 000 kvm

Som ett komplement till den här regeln har Folkhälsomyndigheten nu beslutat att, oavsett antal kvadratmeter på verksamhetens lokaler, så får antalet personer i lokalen samtidigt aldrig överskrida 500 personer. Denna regel träffar med andra ord endast stora verksamheter som har en tillgänglig yta på över 5 000 kvadratmeter.

För dig som träffas av det nya kravet gäller även fortsättningsvis att du som handlare ska beräkna maxantalet, dokumentera detta, säkerställa så att det inte vistas fler än 500 personer i butiken samtidigt samt att anslå maxantalet.

Hantera köbildning

För stora verksamheter som vanligtvis har fler personer än 500 personer i lokalerna samtidigt gäller det även att hantera eventuell köbildning utomhus. Det föreligger krav att se till att in- och utgångar hålls fria och att köer utanför verksamhetens lokaler sker på ett smittskyddssäkert sätt.

Mer om beräkningsmodell, tillgängliga utrymmen och om maxtaket på 500 personer kan du läsa om i Svensk Handels riktlinje för Covid-19.

Publicerad: 2021.03.11 Senast uppdaterad: 2021.04.01 Kategori: Corona

Skriv en kommentar