Pandemilagen träder i kraft - minst tio kvadratmeter till varje butiksbesökare

Tio kvadratmeter butiksyta per kund och en skyldighet att tydliggöra hur många som kan besöka butiken samtidigt. Det blir de omedelbara konsekvenserna för handeln av den nya pandemilag som riksdagen antagit. Svensk Handel är fortsatt starkt kritiska till avsaknaden av nya stödåtgärder.

Att beräkna och bedöma maxantal besökare i butiken är något som Svensk Handel sedan i våras har rekommenderat i medlemmarna i den branschgemensamma riktlinje som organisationen tagit fram. Att det nu tydliggörs att varje besökare ska ha tio kvadratmeter att tillgå ökar tydligheten och lägger fokus på att det är trängsel - och inte butiker - som ska undvikas.

Läs mer: Ny pandemilag - detta behöver du som handlare känna till

- Det är välkommet med större fokus på att det är trängsel och inte vissa specifika platser som butiker som ska undvikas. Med en ökad tydlighet blir det lättare för handelsföretagen att veta vad som förväntas, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.

Butiker kan bötfällas och stängas ned

På fredagen (8/1) klubbade riksdagen igenom den pandemilag som ger regeringen kraftfulla verktyg att agera för att stoppa smittspridningen. Företag som inte efterlever de nya kraven på maxantal besökare och avstånd i butiken, kan dömas till böter eller i värsta fall nedstängning.

Svensk Handel har förståelse för att pandemilagen behövs men har i remissvaret bland annat framhållit att åtgärderna måste vara träffsäkra och att verksamheter inte ska hindras i onödan. Svensk Handel uttrycker en stark oro över att de stödåtgärder som behövs fortsatt lyser med sin frånvaro.

- Utökade restriktioner och utökade företagsstöd måste gå hand i hand. Vi är tio månader in i pandemin och företagens reserver är tömda. Stöden måste vara träffsäkra och omedelbart nå ut till företag som drabbas, säger Karin Johansson.

Den nya pandemilagen träder i kraft söndagen den 10 januari.

Svensk Handels pressjour
Publicerad: 2021.01.09 Senast uppdaterad: 2021.01.09 Kategori: Corona 2

Skriv en kommentar

Kommentarer (2)

Kommentar skapad 2021-01-13 12:21
13 jan 2021 kl 12:21

Om man inte har 10 kvm fri butiksyta i sin lokal, måste man stänga verksamheten då?

Kommentar skapad 2021-01-13 14:34 Svensk Handel
13 jan 2021 kl 14:34

Hej,

Om du har en tillgänglig butiksyta som är mindre än 10 kvadratmeter behöver du inte stänga verksamheten. Däremot bör du enbart tillåta en besökare i taget. Om det är personer som inte kan besöka butiken ensam, exempelvis för att man behöver stöd, då går det bra att även personen som fungerar som ett stöd följer med i butien. Det samma gäller barn som inte kan lämnas utanför butiken.

Kommentar skapad 2021-01-11 07:09
11 jan 2021 kl 07:09

OBS, tydligen är det fri golvyta som skall räknas. Dvs lokalens storlek minskat med den yta som inredningen tar upp.
Exempel: lokal 100m2, hyllor 35m2 ger fri yta 65m2. 65m2 / 10 = Max 6 samtidiga besökare.

Kommentar skapad 2021-01-11 12:47 Svensk Handel
11 jan 2021 kl 12:47

Tack för detta.
Vi har uppdaterat Svensk Handels riktlinje för handeln och även förtydligat hur man gör beräkningen enligt FHM:s beräkningsmodell för maxantal besökare i butik.

Vänliga hälsningar,
Dolores Jansson